Content pages
Ledande leverantör av varmpressade metalldetaljer | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ledande leverantör av varmpressade metalldetaljer

mattsson

Morabaserade Mattsson Metal AB är ett av de ledande företagen i Norden avseende varmpressade metalldetaljer. Här jobbar men utefter beställarens behov och önskemål, vilket resulterar i skräddarsydda lösningar som är både produktions- och kostnadseffektiva.

På Mattsson Metal AB ser man fördelarna med varmpressning. Det är ett snabbt, enkelt och kostnadseffektivt sätt att forma metalldetaljer, vilka blir homogena och trycktäta med hög hållfasthet.
– Faktum är att hållfastheten blir högre än vid gjutning, säger Erik Eriksson, VD för Mattsson Metal AB med 25 års erfarenhet av branschen bakom sig, bland annat i rollen som produktionschef på FM Mattsson.
Han berättar att företaget etablerades redan på 40-talet och att man genom åren har utvecklats till en av de ledande aktörerna i Norden när det gäller varmpressade metalldetaljer. Man jobbar med mässing, koppar och aluminium, och förfogar över en ändamålsenlig maskinpark med bland annat kärn- och massivpressar. Här finns kapacitet att pressa större detaljer med hela 750 tons presskraft.

Kunder i många branscher
På Mattsson Metal AB arbetar man utefter sina kunders behov och önskemål. Man vänder sig till kunder i hela Skandinavien, företrädesvis Sverige och Norge, men också i andra delar av världen. Beställarna finns i en mängd olika branscher, bland annat i fordonsindustrin för vilken man tillverkar kopplingsdetaljer i mässing till broms- och bränslesystem. För VVS-aktörer tillverkar man bland annat shuntventiler till exempelvis värmepumpar, och för eldistributörer tar man fram olika detaljer för ställverk i både koppar och aluminium. Gasindustrin är en annan bransch som anlitar Mattsson Metal AB.
– Vi skräddarsyr våra lösningar men kan även ta hand om våra kunders befintliga produkter och utveckla dem. Eftersom vi även jobbar med verktygstillverkning kan vi garantera lösningar som är både produktions- och kostnadseffektiva, säger Erik Eriksson.

I framkant
Mattsson Metal AB sysselsätter sammanlagt 110 anställda på anläggningarna i Mora och Kungsör. Genom decennier har företaget vuxit och utvecklats på ett synnerligen positivt sätt, men det är, enligt Erik Eriksson, ett hårt arbete som ligger bakom framgångarna.
– Det gäller att vi hela tiden håller oss i branschens framkant och hänger med i den tekniska utvecklingen. Vår stående ambition är att alltid försöka överträffa kundens förväntningar, understryker han.
Erik spår att företaget kommer att fortsätta växa under kontrollerade former med en förväntad tillväxt och lönsamhet. Målet är att behålla och utveckla befintlig kompetens, bland annat genom kontinuerlig vidareutbildning och andra kompetenshöjande åtgärder.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *