Content pages
Villavärmen finns under jord | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Villavärmen finns under jord

F - villavärme2Det har gått några år sedan värmepumparna slog i genom i de svenska hemmen, men alltjämt är det en värmekälla som fortsätter att tilltala. Här finns såväl ekonomiska som miljömässiga fördelar.

Det må vara kallt här uppe på ytan, men under marken, det vill säga en bra bit ner, är det desto varmare. Det är denna värme man utnyttjar i dagens bergvärmepumpar. Just bergvärme har blivit populärt bland villaägare, eftersom den energi som går att utvinna i form av värme är betydligt större än den som går åt för att driva själva värmepumpen. Till skillnad från till exempel ett kylskåp som lånar kyla av omgivningen och avger värme gör värmepumpen tvärtom. Bergvärme nyttjar så kallad geoenergi och hämtar sin värme från förhållandevis små djup där berggrunden håller ungefär samma temperatur som grundvattnet, vars temperatur bland annat påverkas av närliggande hav och större sjöar som värmts upp av solen. I Sverige håller grundvattnet en relativt konstant temperatur på sex till åtta grader. Det gör, i kombination med stora mängder grundvatten, att bergvärmeutvinning i princip fungerar året runt i Sverige.

Djupa borrhål
När det ska borras för bergvärme för större områden, såsom hela städer, krävs borrhål på flera kilometer för att komma åt det hundra grader varma vattnet som finns i berggrunden. Sådana djup krävs dock inte för den enskilde villaägaren som i regel inte behöver borra djupare än 100-150 meter för att värma upp sitt hus. En slang sänks ner i det grundvattenfyllda borrhålet. Denna är fylld med vatten och frostskyddande glykol, och efter att vätskan värmts upp av grundvattnet pumpas det upp till en värmeväxlare där det värms av en särskild vätska som förångas vid låga temperaturer. Ångan komprimeras så att dess värme koncentreras och i sin tur värmer vattnet från värmeelementen. Efter att ha pumpats runt i systemet når det på nytt värmeväxlaren där det åter igen värms upp.

Fler alternativ
Utöver bergvärme finns uppvärmningsmöjligheter även i jord- och sjövärme. Den förstnämnda innebär att slangen grävs ner förhållandevis grunt under jordytan, medan sjövärme utvinns genom att slangen placeras på botten av en sjö. Under senare år har även luftvärmepumpar blivit allt mer populära. De är för många ett mycket prisvärt alternativ eftersom man här inte behöver hämta värme genom borrning. I stället utnyttjar värmepumpen den luft som ventileras ut från huset, vilken omvandlas till ny varmluft.

Örjan Persson
(Källor: Miljöportalen och Wikipedia)

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *