Content pages
Nollvisionen på export | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nollvisionen på export

EU, FN och mer än hälften av USA:s alla delstater använder idag nollvisionen som ett verktyg för att minska trafikdöden. Både Nederländerna och Australien har antagit sina egna varianter av nollvisionen och borgmästaren i New York City utnämnde 2014 staden till "Vision Zero City".

Läs under rubriken Länkar om hur New Yorks borgmästare Bill de Blasio vill kopiera den svenska nollvisionen i trafiken.

Men det är inte bara nationer och städer som tillämpar nollvisionen. Ett exempel från bilindustrin är Volvo som har som mål att "Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i en Volvo 2020".

ClaesTingvallAllt började i Sverige i mitten av 1990-talet. Claes Tingvall, Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör och professor i trafiksäkerhet vid Chalmers universitet, var med och utformade visionen. Och det var han som förlöste idén.

– På Vägverket hade vi besök av dåvarande kommunikationsministern Ines Uusman. Hon frågade mig: "Vad ska vi ha för mål?" Jag svarade: "Noll". Ministern tycke det var en bra idé.

Till en början var det dock inte många som trodde på visionen, och Claes Tingvall fick besked av generaldirektören för Vägverket att han inte skulle bli långvarig på sin post som trafiksäkerhetsdirektör. Men vinden vände och 1997 antog Sveriges riksdag nollvisionen. Sedan dess har den varit ledstjärnan i allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige. Nollvisionen har även gett Sverige ledartröjan i trafiksäkerhetsarbetet på ett internationellt plan och Claes Tingvall reser världen över för att delta i kommittéer, konferenser och företräda Sverige på tjänstemannanivå.

– Jag har ett stort globalt nätverk och jättemånga människor har varit med på den här resan. Det är häftigt!

Global standard

Nollvisionen har hittills gett mycket bra resultat i Sverige som konstant befinner sig bland topp 3 av världens nationer vad gäller trafiksäkerhet. Nya innovationer, som till exempel 2+1-vägar, har haft stor inverkan på detta.

Men vägtransportsystemet världen över är en katastrof. I vissa länder dör 50 personer/100 000 invånare och år. I Sverige är motsvarande antal 2,7 personer/100 000 invånare och år. Trafiksäkerheten är med andra ord ett stort globalt folkhälsoproblem. Detta är bakgrunden till den nya globala standarden för trafiksäkerhet, ISO 39001, som baserats på nollvisionen och antogs hösten 2012.

Sverige och Trafikverket tog initiativet till standarden och Claes Tingvall var global ordförande för arbetet där ett 40-tal länder samt organisationer som WHO och World Bank deltog. Det internationella intresset är stort och flera länder har implementerat den, däribland Japan, som har gjort ISO 39001 till lag för större vägtransporter.

– Det är främst inom processer och standarder som vi i Sverige leder trafiksäkerhetsarbetet. Sverige bra på att utveckla policy-arbetet och hur man bär sig åt för att något ska hända. Andra kanske bättre på själva genomförandet, berättar Claes Tingvall.

Trafikverkets resa framåt

Hur går då Trafikverket vidare för att komma närmare målet om noll döda och allvarligt skadade i trafiken?

Claes Tingvall menar att Trafikverket är inne i en komplicerad resa där säkerhetskulturen måste stärkas och budskapet att tillgänglighet och säkerhet inte är motsatser utan att tillgänglighet är hela idén med säkerhet måste bli vedertagen.

– Ansvarsfrågan är viktig i detta: säkerhet är allas ansvar. Det är också viktigt att inte krångla till det och att inte gena i kurvorna. "Fixarmentaliteten" måste bort. Vi kan inte bara säga "vi fixar det" och greja till något som fungerar på kort sikt, vi måste tänka om och nytt och lösa grundproblemet. Innovation och påhittighet är viktiga komponenter.

MER Trafikverket

Comments are closed