Content pages
Skanska bygger och renoverar sjukhus i Fort Myers, USA | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skanska bygger och renoverar sjukhus i Fort Myers, USA

skanska

Skanska har skrivit kontrakt med Lee Memorial Hospital System’s Golisano Children’s Hospital i Fort Myers, Florida, USA, om att bygga en ny patientavdelning och renovera en befintlig byggnad. Arbetet utförs i ett joint venture med Gates Construction, som leds av Skanska USA Building. Kontraktets totala värde uppgår till 144 miljoner USD, cirka 933 miljoner kronor. Skanska kommer att inkludera sin 75-procentiga andel, cirka 700 miljoner kronor, i orderingången för Skanska USA Building för första kvartalet 2014.

Den nya patientavdelningen byggs som ett åtta våningar högt torn, och kommer bland annat att rymma 160 bäddar och en pediatrisk akutmottagning. Renoveringen av en del av huvudbyggnaden kommer att bidra till ökad effektivitet vid sjukhuset.
Renoveringen av Golisano Children’s Hospital inleds i april/maj 2014 och bygget av den nya patientavdelningen inleds i april 2014. Både renoveringen och bygget planeras vara klara i april 2017.

Fyra affärsenheter
Skanska USA är ett ledande företag inom byggande och projektutveckling i USA. Skanska USA utgörs av fyra affärsenheter: Skanska USA Building specialiserat inom husbyggnad för företag, Skanska USA Civil inriktat på infrastrukturbyggande, Skanska Infrastructure Development North America som utvecklar projekt inom offentlig-privat samverkan samt Skanska USA Commercial Development som utvecklar kommersiella fastigheter i utvalda städer. Skanska USA är baserat i New York och har totalt cirka 9 600 medarbetare. 2013 uppgick intäkterna i USA till cirka 45 miljarder kronor.

Källa: skanska.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *