Content pages
Trygg partner kring värme och värmereglering | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trygg partner kring värme och värmereglering

backer

Backer BHV AB är en av de ledande aktörerna när det gäller värme och värmereglering. Med sitt breda koncept har man genom årtionden byggt upp en kundkrets som numera finns över stora delar av världen.

Backer BHV AB:s uttalade affärsidé är att förse producenter och användare av värmeprodukter med komponenter och system för elektrisk uppvärmning. Det är en verksamhet som etablerades i skånska Sösdala redan i slutet av 40-talet och som 1989 blev en del av Nibe-koncernen.
– I början var vi en leverantör av rörelement, men vi har utvecklats successivt sedan dess till att numera vara en komplett partner för kunder i behov av allt ifrån komponenter till hela system för elektrisk uppvärmning, berättar Christer Fredriksson som innehar VD-rollen i bolaget sedan 1992.
Huvuddelen av produktsortimentet utgörs av elektriska element, komponenter samt varmvattenberedare och värmepumpar. Reglering och uppvärmning av medicinskteknisk utrustning är bara ett av många användningsområden för det breda produktprogrammet, varav merparten, närmare bestämt 60 procent, går på export.
– Det brukar bli ett hundratal leveranser varje vecka i både Sverige och utomlands, och det handlar om både små och stora serier, berättar Christer Fredriksson.

30 fabriker världen över
I anläggningen i Sösdala arbetar 250 anställda. Ytterligare ett 40-tal jobbar i bolagets verksamhet på den lilla orten Tjörnarp, där man enbart sysslar med mindre tillverkning, samt 50 personer på anläggningen i Kolbäck. Härutöver är företaget verksamt via 30 fabriker över hela världen, vilka alla styrs från huvudkontoret i Sösdala. Tillsammans sysselsätter de olika enheterna cirka 5 400 anställda. Anläggningen i Sösdala är 1 800 kvadratmeter stor och rymmer produktion, lager och kontor samt ett komplett wellnesscenter dit de anställda kan gå och träna. För snart tio år sedan lät man bygga ett helt nytt laboratorium för att kunna utföra fler och säkrare mätningar. Testkapaciteten fördubblades därmed i labbet som bland annat innefattar klimatkammare, testsystem för exakta infrarödmätningar och utrustning för cykliska livslängdstester. Här finns också möjlighet att prova hur produkter och material klarar extrema förhållanden. 2007 slog man dessutom upp portarna till ett helt nytt logistik- och kundservicecenter som ytterligare stärker bolagets kundrelationer.

I ständig utveckling
Bred kompetens och ett lika brett produktutbud är faktorer som gjort Backer BHV framgångsrikt, men förklaringarna är fler än så. Christer Fredriksson:
– Vi bedriver ett nära samarbete mellan alla våra 30-tal verksamheter och strävar hela tiden efter långsiktiga kundrelationer. Våra medarbetare är specialiserade inom sina respektive områden och vi har en ambition att nyutveckla vårt sortiment, förklarar han och berättar att en stor del av den svenska produktionen sker med hjälp av högteknologiska robotar.
– Vi använder oss av dessa i allt högre utsträckning för att kunna produktutveckla på en så hög nivå som möjligt.
Christer blickar avslutningsvis framåt och spår att Backer BHV AB kommer att bli det mest expansiva företaget i branschen. Man kommer att bli mer teknikorienterade och därmed också mer konkurrenskraftiga, samtidigt som man kommer att bredda medarbetarskaran med mer tekniskt utbildad personal.

Research: Jessica Erlandsson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *