Content pages
Ständigt utvecklingsarbete på Göteborg Landvetter Airport | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ständigt utvecklingsarbete på Göteborg Landvetter Airport

F - landvetter2

Med sina 90 linjer till olika destinationer är Göteborg Landvetter Airport västra Sveriges internationella flygplats. Den har ett perfekt läge mitt i Skandinavien och kan därför med rätta kallas för flygplatsen som ligger nära.

Flygtrafiken fortsätter att expandera, vilket gör Göteborg Landvetter Airport till en flygplats i ständig utveckling. 2013 passerades drömgränsen fem miljoner resenärer på ett år, vilket är en ökning med tre procent jämfört med året innan. Utrikestrafiken står för den största ökningen och i december sattes nytt rekord avseende antalet utrikespassagerare under en månad.
Göteborg Landvetter Airport erbjuder i dagsläget 90 linjer, varav ett 50-tal är reguljära, till olika destinationer i ett 20-tal länder i tre världsdelar. Härutöver trafikerar man även ett antal charterdestinationer. Ungefär tre fjärdedelar av passagerarna går att koppla till utrikesflyget.
Samtidigt är Göteborg Landvetter Airport, tack vare sitt utmärkta läge mellan Stockholm, Oslo och Köpenhamn, något av ett nav avseende interkontinental frakt. Ambitionen är att öka fraktfrekvenserna under kommande år.

Stor arbetsplats
Ett hundratal företag verkar inom ramen för Göteborg Landvetter Airport, vilket gör flygplatsen till en stor arbetsplats med cirka 3 500 anställda, varav cirka 600 är verksamma inom Swedavia. En av dem är flygplatsdirektör Charlotte Ljunggren som bland annat ansvarar för arbetet med att uppfylla Göteborg Landvetter Airports grundläggande mål och ambitioner.
– Det handlar bland annat om att uppnå minst nio procents avkastning på eget kapital, 80 procent nöjda medarbetare och kunder, samt att leva upp till nollvisionen rörande utsläpp av fossilt CO2 år 2020. Ökad tillgänglighet, ökat kommersiellt utbud, operationell excellens, miljöarbete i världsklass, samt en tydlig ambition om att skapa och upprätthålla en attraktiv arbetsplats är grundläggande förutsättningar för att lyckas uppnå de här målen, säger Charlotte Ljunggren.

Tydliga mål och ambitioner
Göteborg Landvetter Airport invigdes i oktober 1977 då den ersatte dåvarande Torslanda Flygplats. Arbetet med att färdigställa flygplatsen tog fem år och sedan dess har den byggts ut i flera omgångar för att kunna möta den allt mer växande flygtrafiken. Numera ombesörjer man drygt 60 000 starter och landningar varje år och tar hand om cirka 13 700 passagerare varje dag, men tanken är att verksamheten ska breddas ytterligare och göra Göteborg Landvetter Airport till ett centrum för resor i hela regionen. Så sent som förra året byggdes avgångshallen för utrikesresande om, samtidigt som utbudet av butiker och restauranger breddades med ytterligare tusen kvadratmeter yta. Ett flertal nya destinationer har tillkommit och det planeras för ytterligare destinationer under 2014.
– Det finns tydliga visioner om flygplatsens utveckling, konstaterar Charlotte Ljunggren. Vi kommer till exempel få tågförbindelser hit på samma sätt som exempelvis på Arlanda.
Ett annat område Charlotte vurmar för är miljön där man arbetar med flera olika projekt parallellt med varandra.
– Ett av dem pågår just nu och går ut på att byta ut samtliga vattenkranar på flygplatsen. Redan nu har flera hundra blandare bytts ut till energi- och vattenbesparande modeller, vilket beräknas spara cirka 100.000 kWh om året i energiförbrukning. Enligt tillverkaren kan blandarbytet bidra till cirka 30 procents energi- och vattenbesparing, berättar Charlotte Ljunggren.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *