Content pages
Neova och Lantmännen Agroenergi blir ledande aktör inom träpelletslösningar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Neova och Lantmännen Agroenergi blir ledande aktör inom träpelletslösningar

neova2

Neova AB och Lantmännen slår samman sina respektive verksamheter inom träpellets och blir ledande inom träpelletslösningar. Det sammanslagna bolaget omfattar Neovas pelletsverksamhet i Sverige samt Lantmännen Agroenergis motsvarande verksamhet i Sverige och Lettland.

Det sammanslagna bolaget kommer att ha en årlig omsättning på cirka en miljard svenska kronor och ha cirka 160 anställda. Bolaget kommer att fortsätta sälja produkterna under samma varumärke som tidigare – Neova Pellets, Agrol och Agroenergi. Bolaget får en ledande ställning på den svenska marknaden och en stark position i Östersjöregionen som har stor tillväxtpotential. Efterfrågan i Sverige och övriga Europa förväntas öka kraftigt för förädlade fasta biobränslen.
– För att möta kundernas höga krav måste vi fortsatt vara ledande på produkt- och tjänsteutveckling och erbjuda marknadens bästa tillförlitlighet. Det sammanslagna bolaget kommer att på ett ännu kraftfullare sätt kunna möta framtida utmaningar på marknaden och skapa en plattform för fortsatt utveckling av vårt värdeerbjudande till våra kunder, säger Torbjörn Claesson, vd Neova.

Konkurrensfördelar
– Tillsammans skapar vi ett konkurrenskraftigt bolag med stora möjligheter. Våra kunder får ett ännu bättre erbjudande ur ett hållbarhetsperspektiv, till exempel genom att vi kommer att kunna optimera våra transporter på ett ännu effektivare sätt än idag, säger Lantmännen Energis divisionschef Carl von Schantz.
Andreas Green, nuvarande vd för Lantmännen Agroenergi, blir vd för det sammanslagna bolaget med huvudkontor i Jönköping.
– Jag ser mycket fram emot att leda utvecklingen av det nya bolaget och att vi tillsammans kan utveckla och förbättra både vårt kunderbjudande och vår effektivitet, säger han.
Det sammanslagna bolaget kommer att vara ett joint venture-bolag som ägs till 50 procent av Neova och 50 procent av Lantmännen. Sammanslagningen väntas kunna genomföras under första halvåret 2014 efter godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

Källa: neova.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *