Content pages
NCC miljöcertifierar första BREEAM Excellent-byggnaden i Finland | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

NCC miljöcertifierar första BREEAM Excellent-byggnaden i Finland

NCC Aitiopaikka

NCC:s byggnad Aitio Vivaldi är den första finländska byggnad som har belönats med ett BREEAM Excellent-certifikat. Den Helsingforsbaserade kontorsbyggnaden är den tredje i Skandinavien som beviljats ett BREEAM-certifikat på denna nivå.

– NCC har utvecklat två av de tre BREEAM Excellent-byggnaderna i Skandinavien, säger Carola Lavén affärsområdeschef, NCC Property Development. Vi BREEAM-certifierar alla våra egenutvecklade kommersiella projekt då miljöcertifieringar är viktiga för fastighetsinvesterare. En hållbarhetsprofil med hög kvalitet av ljus, ljud och luftkvalitet värderas också högt av hyresgäster och deras anställda som arbetar i byggnaden, fortsätter hon.
På NCC erbjuder man även sina kunder så kallade gröna hyresavtal för att säkerställa en hög miljöprestanda när byggnaden tas i bruk.

Grön profil
BREEAM är ett globalt ledande certifieringssystem som anses vara det mest krävande systemet för fastigheters miljöbedömning. Det utvärderar miljöprestanda i tio olika kategorier. Förutom energianvändning, gynnar BREEAM materialval, hantering av avfall och kvalité på inomhusmiljö, samt låg vattenförbrukning, bevarande av biologisk mångfald och möjligheter att resa med kollektivtrafik, cykel eller till fots.
Ett stort antal miljöfrågor har beaktats i planeringen och byggskedet av NCC:s Aitio Vivaldi. Till exempel är driftskostnaderna minskade genom noggrann design och solpaneler. Den lokala miljön och gröna profilen av byggnaden stärks av fågel- och fladdermusbon som har placerats på det gröna taket. Lokalerna utvecklas i enlighet med konceptet Future Office by NCC, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden.

Källa: ncc.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *