Content pages
Traditionellt byggande från tanke till handling | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found
Nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation. Byggplus i Dalarna AB:s koncept innefattar allt som rör traditionellt byggande med fokus på kvalitet.

Traditionellt byggande från tanke till handling

byggplus

Nybyggnation, ombyggnation, tillbyggnation.
Byggplus i Dalarna AB:s koncept innefattar allt som rör traditionellt byggande med fokus på kvalitet.
– Det handlar om kompletta byggprojekt från tanke till handling, säger företagets VD, Tommie Berglind.

Tommie Berglind har mer än 30 års erfarenhet av byggbranschen.  Byggplus i Dalarna AB startade 2011 och är idag på väg att etablera sig som ett företag med gott renommé kring traditionell byggverksamhet.
– Vi tar oss an alla former av entreprenader för både privatpersoner och företag över hela Dalarna, men framför allt i Falun/Borlänge-området. Vi jobbar med ett brett kontaktnät som gör att vi kan samordna olika typer av uppdrag samt bistå med idéer, bygglovshandlingar och kontaktförmedling. Dessutom förfogar vi över egna entreprenadmaskiner, vilket innebär att vi bland annat kan utföra markarbeten och grundläggning i egen regi, säger Tommie som är en av fyra delägare i företaget.
Det rör sig om ett komplett byggkoncept som innefattar såväl nybyggnation som om- och tillbyggnation. Bolaget ägs av Halltec AB och utgår från en anläggning som rymmer verkstad, förråd, kontor och personalutrymmen under ett tak.

Jobbar kostnadseffektivt
Byggplus i Dalarna sysselsätter elva hantverkare och arbetsledare med mångårig yrkeserfarenhet, vilket säkerställer beställarnas höga krav på kvalitet. Teamet förfogar över sex utrustade servicebilar som gör att man snabbt kan vara på plats när kunderna kallar.
– Vi är väldigt handlingskraftiga och jobbar efter ett gemensamt motto; från tanke till handling. Våra kunder uppskattar våra hantverksmässiga och sociala egenskaper. Våra erfarna och lojala medarbetare arbetar oerhört kostnadseffektivt, vilket förstås gynnar kunden i slutändan, påpekar Tommie Berglind.
För att beskriva arbetsprocessen nämner Tommie ett uppdrag för Cederoths gällande renovering av toaletter. Kunden kontaktade Byggplus i Dalarna via telefon där man diskuterade projektet och vilka önskemål och behov det omfattade. Efter samtalet erhöll Byggplus ett e-postmeddelande med en officiell förfrågan och därefter genomförde man ett besök på plats hos kunden. Tommie och hans kollegor tog kontakt med underentreprenörer som lämnade in offerter kring den planerade arbetsinsatsen. Materialet sattes samman och skickades till Cederoths som gav sitt okej. Under ett nytt möte med kunden skrevs ett avtal varpå Byggplus i Dalarna tog sig an projektet.  Arbetet pågick under fyra veckor och man var klara i god tid före deadline. Den slutliga besiktningen av det utförda arbetet genomfördes tillsammans med Cederoths anläggningsansvarige som godkände entreprenaden.

Ett annat projekt pågår just nu inför VM på skidor 2015 och genomförs på uppdrag av Beyond Skiing.
– Det handlar om byggandet av 16 vallabodar och vi var flera företag som konkurrerade om uppdraget. Vi fick det och påbörjade arbetet i januari genom att bygga färdiga block i vår verkstad. Deadline är satt till den 20 februari och vi räknar med att bli klara i god tid innan dess då samtliga prefabricerade vallabodar kommer att vara monterade på plats, berättar Tommie Berglind.

Kvalitet och miljö
Byggplus i Dalarna AB arbetar med tydliga riktlinjer avseende miljö och kvalitet. I företagets miljöpolicy står att man alltid ska erbjuda kunden de mest miljövänliga alternativen. Tillsammans med sina samarbetspartners arbetar man kontinuerligt med att uppdatera miljöarbetet där stort fokus ligger på återvinning. Personalens engagemang tillsammans med ständiga utbildningsinsatser bidrar till att miljöpolicyn följs och miljömålen uppnås.
När det gäller kvalitet är man noga med att hela organisationen arbetar med samma målbild. Utbildning och information är nyckelbegrepp i kvalitetsarbetet. Tommie Berglind ser miljö- och kvalitetsarbetet som centralt för en fortsatt god utveckling i företaget, vars ambition är att växa.
– Vi har tidigt investerat i bilar, verktyg och maskiner, vilket kommer att säkerställa fortsatt hög kapacitet i verksamheten. Vi kommer också att hitta vår egen nisch och en egen produkt som vi kommer att vara ledande inom på marknaden, berättar Tommie hemlighetsfullt.

Research: Arn Omanovic
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *