Content pages
Terrasselement som sparar 50 procent i bygghöjd | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found
FOAMGLAS Nordic AB lanserar en lösning på ett välkänt problem i byggvärlden, nämligen KOLJERN-terrasselement som sparar cirka 50 procent i bygghöjd på indragna takterrasser.

Terrasselement som sparar 50 procent i bygghöjd

foamglas

FOAMGLAS Nordic AB lanserar en lösning på ett välkänt problem i byggvärlden, nämligen KOLJERN-terrasselement som sparar cirka 50 procent i bygghöjd på indragna takterrasser. Detta med bibehållen isolerförmåga, hög bärförmåga och med möjlighet till spännvidd på upp till tolv meter.

KOLJERN-tekniken är ett sedan tidigare prisat byggsystem med miljö- och klimatsmarta byggelement. Genom att sammanföra plåtvinklar och plåtlättbalkar ihop med FOAMGLAS-isolering har man åstadkommit ett prefabricerat byggsystem som ger ett miljö- och klimatsmart byggelementet. Dessa unika byggelement med sin starka konstruktion innefattar grund, yttervägg, yttertak/takterrass och NNE-hus (Nära Noll Energi-hus) och är i grunden lika enkel som genial eftersom den enbart består av isolering från retur- och råglas samt stål. Sälj- och marknadsansvarige på FOAMGLAS Nordic AB, Björn Ask, framhåller framför allt hur bygghöjden påverkas och tar som exempel byggande av indragna terrasser.
– Bygghöjden har alltid varit något av ett gissel för arkitekter. Man räknar och räknar ända ner till enskilda centimetern för att uppfylla tillgänglighetskraven. Med konventionella metoder får man en bygghöjd på 30 till 40 centimeter .

Lösningen är att anlägga en trappa från inneliggande lokal eller höja golvnivån till terrassens nivå vilket i sin tur för med sig att man måste justera upp invändig takhöjd i motsvarande grad, med följd att byggnadens totala höjd ökar.
Det är fler än arkitekter som har anledning att glädjas, menar Björn Ask.
– Man inte bara klarar bygghöjden. KOLJERN-terrasselement förenklar och sparar tid och därmed också kostnaderna till anslutande konstruktioner som till exempel uppstolpade golv, förklarar han.

En klar indikation på att KOLJERN-tekniken är en milstolpe i branschen är det faktum att man i konkurrens med 120 andra svenska miljöinnovationer blev en av fyra pristagare i Green Innovation Contest – en nationell tävling i miljöinnovationer som utlysts av bland andra Tillväxtverket och Västra Götalandsregionen.
– Det är en tung utmärkelse och visar bland annat att man värdesätter miljöförbättringar inom byggteknik och byggmaterial, menar Björn Ask.
Med FOAMGLAS-isolering som kärnmaterial skapas ett brand- och fuktsäkert byggelement som är helt luft- och ångtätt med en mycket god förmåga att motstå bränder och med en teknisk livslängd som motsvarar byggnadens.

Källa: www.foamglas.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *