Content pages
Stora miljövinster när kyla blir värme | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Stora miljövinster när kyla blir värme

interxionFortum har installerat en av Sveriges största värmeväxlare för fjärrkyla hos Interxions datacenter i Akalla utanför Stockholm. Anläggningen har tagits i drift i etapper och förser från och med idag hela den senaste expansionen på tusen kvadratmeter med fjärrkyla.

Interxion, som köper fjärrkyla av Fortum för att kyla ner sina datahallar, kan i och med detta leverera tillbaka restvärme till Fortum, värme som annars skulle gå förlorad. Restvärmen från Interxion motsvarar uppvärmningsbehovet av 15 000 lägenheter per år.
– Anläggningen hos Interxion är ett mycket bra exempel på hur man med enkla medel kan bygga en miljövänlig lösning som samtidigt skapar ekonomiska fördelar för båda parter. Med hjälp av restvärmen från Interxion kan vi minska tillförseln av nya bränslen i vår produktion och därmed spara på jordens resurser, säger David Isacsson, kundansvarig Fortum Värme.
Lösningen ger stora miljövinster för både Interxion och Fortum. Interxion är i snabb tillväxt i Sverige och har som alla datacenter ett stort energibehov. När denna lösning används blir de nu i princip helt koldioxidneutrala.
– Vi är glada över att vår överskottsvärme nu kommer till användning i fjärrvärmenätet. Datacenterbranschen är en viktig exportnäring för Sverige och med denna lösning visar vi att vår bransch kan vara både energieffektiv och fungera som en energikälla för samhället. Dessutom sänker vi våra kostnader för kylning av vår anläggning, säger Peder Bank, Nordisk vd på Interxion.

Så fungerar det
Interxion använder fjärrkyla som kommer från Fortums anläggning i Akalla. Kylan, pumpas runt i ett slutet system och kommer in i Interxions kylsystem via värmeväxlaren. När vattnet sedan pumpas runt för att kyla datacentret värms vattnet upp. När vattnet gjort sitt jobb hos Interxion pumpas det tillbaka via värmeväxlaren som varmvatten och tillbaka till Akalla där det används för att värma upp fjärrvärmenätet.

Källa: www.fortum.com

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *