Content pages
ABB tar hem kraftorder i Saudiarabien värd 60 miljoner dollar | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

ABB tar hem kraftorder i Saudiarabien värd 60 miljoner dollar

400 kV GIS Phase 7 Qatar

ABB har tagit hem en order värd 60 miljoner dollar på transformatorstationer som ska stärka överföringskapaciteten och stödja elförsörjningen av King Abdullah Economic City (KAEC). Ordern bokades i fjärde kvartalet 2013.

KAEC, med en total utvecklingsareal av 173 kvadratkilometer, ligger längs Röda havets kust, runt 100 kilometer norr om landets kommersiella centrum Jeddah och cirka en timme från den heliga staden Mecka. Satsningen är en del av en ambitiös plan att göra Saudiarabien till en av världens tio främsta investeringsdestinationer genom att ta in utländskt kapital som ska bidra till att diversifiera landets idag främst oljebaserade ekonomi. KAEC förväntas också skapa upp till en miljon jobb för landets unga befolkning.
– Behovet att bygga upp en tillförlitlig och effektiv kraftinfrastruktur i Mellanöstern är en viktig drivkraft för ABB. Vi har goda meriter i Saudiarabien och är glada att få fortsätta stödja utvecklingen av landets elnät”, säger Ulrich Spiesshofer, koncernchef för ABB.
– Dessa transformatorstationer kommer att stärka överföringsnätet och elförsörjningen för att stödja ekonomisk tillväxt.

Säkerställer tillförlitlighet
ABB har anförtrotts av Saudi Electricity Company (SEC) att konstruera, leverera, installera och ta i drift en utbyggnad av 380 kV (kilovolt) transformatorstationen Haramain hi gh-speed r ailway (HHR3), vilken levererar 110 kV el till KAEC.
ABB:s kompakta 380 kV GIS-teknik (gasisolerade ställverk) kommer att säkerställa tillförlitlighet och minimera transformatorstationernas avtryck. Andra betydande produkter som ingår i leveransen är styr- och övervakningsutrustning, stödsystem och utrustning för stationsautomation enligt den internationella standarden IEC61850 för att möjliggöra fjärrövervakning och fjärrstyrning av stationerna.

Nyckelinstallationer
Transformatorstationer är nyckelinstallationer i kraftnät som omvandlar spänningsnivåer och bidrar till säker och effektiv överföring och distribution av elektricitet. De omfattar även utrustning som skyddar och styr kraftflödet. ABB är världens ledande leverantör av luft- och gasisolerade transformatorstationer för spänningsnivåer upp till 1 100 kV, med mer än 10 000 installationer över hela världen för kunder inom energi, industri, kontor och handel, såväl som järnväg, urbana transportsystem och förnybara energislag.

Källa: www.abb.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *