Content pages
Säkerhetshål hittades på Wikipedia | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Säkerhetshål hittades på Wikipedia

Säkerhetsföretaget Check Point upptäckte nyligen ett säkerhetshål i projektplattformen MediaWiki, vilken är en webbplattform med öppen källkod som används för att skapa och uppdatera så kallade wikisidor.

Plattformen inkluderar den populära webbplatsen Wikipedia.org, som är den sjätte mest besökta webbplatsen i världen, med över 94 miljoner unika besökare varje månad. Säkerhetshålet gjorde MediaWiki (version 1.8 och senare) sårbart för fjärrkörning av kod (RCE), en typ av attack som kan ge fullständig kontroll över en webbplats med brister i säkerheten. När säkerhetshålet upptäcktes informerades WikiMedia Foundation omgående. Efter att sårbarheten verifierats uppdaterades WikiMedia-mjukvaran med en patch för att åtgärda problemet. WikiMedia Foundation uppmanar nu alla sina kunder att uppdatera programvaran med den nya patchen.

Sällsynt säkerhetshål
Det här är endast tredje gången sedan 2006 som den här typen av säkerhetshål har upptäckts i plattformen MediaWiki. Om sårbarheten inte upptäckts hade en angripare kunnat ta över webbservern för Wikipedia.org och potentiellt fått möjligheten att sprida skadlig kod till wikisidornas miljontals besökare.

Magnus Sköld, säkerhetsexpert, Check Point Sverige

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *