Content pages
Så här planerar vi våra underhållsåtgärder | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Så här planerar vi våra underhållsåtgärder

Trafikverkets drift- och underhållsstrategi är grunden för styrning av verksamheten så att målet för Trafikverket och drift- och underhållsverksamheten nås. Målet är att trafiken ska komma fram med de leveranskvalitetéer som utlovas, till exempel säkerhet, god punktlighet och robusthet.

Planeringen sker dels i ett långsiktigt perspektiv i förslag till Nationell plan 2014-2025 och i ett kortare perspektiv inom ramen för Trafikverkets verksamhetsplanering.

– Nytt i den långsiktiga planeringen är att vi fokuserar ännu mer på användarnas perspektiv, till exempel på att störa trafiken så lite som möjligt när vi vidtar åtgärder. Ett praktiskt exempel på järnväg är att vi genomför flera olika åtgärder där det redan finns tider i spår avsatta för underhåll. Vi arbetar också med mer förebyggande underhåll än avhjälpande eftersom det betyder mindre störningar i trafiken. Ytterligare en del i arbetet med våra prioriteringar är att vi tittar på geografiska områden för att kunna göra de bästa prioriteringarna oavsett det gäller väg eller järnväg, säger Anna Lundman, chef Underhåll, Trafikverket.

I den mer kortsiktiga verksamhetsplaneringen görs prioriteringar som utmynnar i en treårig underhållsplan. I nuvarande plan för 2014-2016 kommer prioriteringarna för järnväg bl.a. att innebära att säkerheten behålls på samtliga bantyper och ökad punktlighet på bantyperna storstad och större stråk. På vägsidan innebär prioriteringarna bland annat att behålla en fortsatt hög nivå på belagd väg för storstad, stamvägar och arbetspendling. Ramarna för åtgärder på väg och bana är totalt cirka 17,6 mdkr per år.

Läs mer om Trafikverkets verksamhetsplanering av underhållsåtgärder och de åtgärder som prioriteras de närmaste tre åren:

Underhåll

MER

Comments are closed