Content pages
Barn och unga i samhällsplaneringen representerar Sverige i internationell tävling | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Barn och unga i samhällsplaneringen representerar Sverige i internationell tävling

Barn och unga och i samhällsplaneringen var ett regeringsuppdrag som vi genomförde i samarbete med sex kommuner, Boverket och Folkhälsoinstitutet. Målet var att öka barns och ungas delaktighet i samhällsplaneringen.
Läs mer om projektet: Barn och unga i samhällsplaneringen

Golden Cubes Awards

Union Internationale des Architectes (UIA) är den internationella världsorganisationen för arkitekter. UIA Architecture & Children Golden Cubes Awards är en tävling där de belönar goda insatser för att "sprida kunskap om arkitektur till barn och unga på ett intresseväckande och tilltalande sätt, med en god pedagogik - värd att spridas i hela världen." Priset delas ut i fyra olika klasser:

  • Institution
  • Skola
  • Tryckt media
  • Audiovisuell media

Sveriges arkitekter skickar fyra representanter till den internationella tävlingen, ett bidrag i varje klass. Vårt bidrag deltar i klassen Institution.
Nominerade till Golden Cubes Award (Sveriges arkitekter)

Slutresultatet redovisas i augusti 2014 vid UIA-kongressen i Durban.
 

MER

Comments are closed