Content pages
Smart system halverar plogtid och slitage | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Smart system halverar plogtid och slitage

Bengt Bernedal är en sann entreprenör och är mannen bakom en uppfinning som attraherat såväl Volvo som den norska försvarsmakten. Det rör sig om ett system för väghyvlar som halverar såväl plogtid som slitage.

Med ett förflutet som distriktschef för Hydroscand i Norrbotten under åren 1986-1998 erbjöds Bengt Bernedal att bli samarbetspartner till Hydroscand. Därmed startade han bolaget HydroNord, ett företag som utvecklar ett bladbalanssystem för väghyvlar som sitter i Volvo och Caterpiller.
– Det här är en idé jag fick och har utvecklat själv, säger Bengt som idag driver företaget tillsammans med sin son Alf Bernedal.
Han berättar att HydroNord också har tecknat ett ramavtal med Vattenfall för service på kraftverken längs Luleälven.

Stort gensvar
Systemet bygger på att chauffören med en enkel knapptryckning inifrån hytten kan styra trycket på båda vägbladens sidor beroende på vägunderlaget. Inställningarna är klara på 25 mikrosekunder och lagras, vilket gör att de kan användas nästa gång man bearbetar den aktuella vägsträckan.
– Under åren 1987 och 1989 tog vi fram ett system åt dåvarande Vägverket. Resultatet blev en halvering av plogtiden och en nästan 50-procentig minskning av stålslitaget på plogarna, berättar Bengt Bernedal.
1998 tog man fram ett system åt det norska luftfartsverket för plogning av landningsbanorna. Gensvaret blev överväldigande, vilket har lett till att man idag har inte mindre än hundra aktiva system i Norge.
– När Försvarsmakten i Norge beställde 34 stycken Volvofordon ville man att samtliga skulle vara utrustade med våra system. Konstigt nog har inte Svenska Luftfartsverket anammat vårt system ännu, vilket skulle både spara tid och pengar, men de vaknar nog snart, säger Bengt och skrattar.
Han tillägger dock att man däremot har byggt ett flertal system åt Vattenfall.

Spår tillväxt
I HydroNords butik tillhandahåller man ett brett sortiment av Hydroscnds sortiment åt traktens entreprenörer. Här finns även en egen verkstad där man i mån av tid även kan reparera olika fordon. Bengt spår en ljus framtid för HydroNord och dess produkter och menar att det börjar bli dags för ett generationsskifte i bolaget. Sonen Alf står redo att ta över.
– Det långsiktiga målet är att växa och då framför allt på de svenska flygplatserna, säger Bengt Bernedal.

Research: Sven-Erik Hasselqvist
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *