Content pages
Norrlands Entreprenörsgymnasium övergår till Luleå kommun | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Norrlands Entreprenörsgymnasium övergår till Luleå kommun

Barn- och utbildningsnämnden har träffat en överenskommelse med styrelsen för Norrlands Entreprenörsgymnasium. Den 1 juli 2014 sker en verksamhetsövergång, som innebär att Norrlands Entreprenörsgymnasium övergår till Luleå kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen.

Redan 2005 inleddes en process för att skapa ett nytt gymnasieprogram med karaktärsämnet Entreprenörskap. I det arbetet deltog även Luleå kommun. Under det första verksamhetsåret drev Luleå kommun det nystartade gymnasieprogrammet, som från och med 2008 har drivits i privat regi. Norrlands Entreprenörsgymnasium, ENP, erbjuder elever att läsa ett ekonomiprogram med fördjupning i Entreprenörskap och med inriktning Ekonomi. Idag har ENP sammanlagt 83 elever inskrivna.
I och med verksamhetsövergången kommer Barn- och utbildningsförvaltningen, BUF, att överta arbetsgivaransvaret för ENP:s medarbetare. ENP:s anställda som väljer att övergå till BUF behåller anställningsvillkor enligt de anställningsavtal som de har tecknat med ENP.

Tillvaratar kompetens
– Det känns roligt att vi har fått till stånd den här överenskommelsen och vi välkomnar såväl ENP:s elever som anställda, säger Ingrid Norberg, Barn- och utbildningsnämndens ordförande. Vi ska ta tillvara den kompetens och de upparbetade nätverk som finns inom ENP när det gäller entreprenörskap och företagsamhet och införliva dessa i vår kommunala verksamhet. Jag ser det här som ytterligare ett steg mot vår målbild – Skolan i Luleå en nationell förebild.
Elever vid ENP som ska påbörja åk 2 och 3 kommer att vara sammanhållna klasser inom ekonomiprogrammet och fortsätter läsa sin profil “Entreprenörskap och företagsamhet”. Elever som planerar att börja åk 1, ht 2014, söker i januari 2014 till ekonomiprogrammet, Luleå Gymnasieby, Hackspetten.

Källa: www.lulea.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *