Content pages
Piteå Hamn rustar för framtiden | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Piteå Hamn rustar för framtiden


Strukturfondssällskapet har beslutat att bevilja 30 miljoner kronor ur regionala strukturfonden för en omfattande ombyggnation och utveckling av järnvägen till  Piteå Hamn. Det befintliga spåret ska elektrifieras och utvecklas för att kunna erbjuda effektiva och konkurrenskraftiga transporter.

Haraholmen är sedan länge anslutet till det statliga järnvägsnätet via ett kommunalt industrispår och inom hamnområdet finns ett antal spår för hantering av lok, vagnar samt lastning och lossning av gods. Projektet kommer att möjliggöra effektiva transporter på järnväg till och från industri och hamn.
– Det här ett mycket glädjande besked för Piteås näringsliv, säger Peter Roslund,
kommunalråd i Piteå. För att bibehålla och stärka konkurrenskraften för regionens industri är vi beroende av väl fungerande transporter för import och export. Ombyggnationen innebär att Piteå Hamns verksamhet utvecklas till ett konkurrenskraftigt logistikcentrum inom sina verksamhetsområden.

Förstärkning och utbyggnad
Projektet genomförs under 2014 och innebär en elektrifiering och förstärkning av industrispåret till Piteå Hamn och en utbyggnad av överlämningsbangård och nya terminal- och upplagsytor på hamnområdet.
– Det här är verkligen positivt, för både Piteå Hamn, Piteå och hela regionen, säger Ulrika Nilsson, VD Piteå Hamn. Projektet innebär att vi nu kan anpassa vår verksamhet för att möta omvärldens krav på hur ett modernt logistikcentrum ska fungera. Användning av elektriska linjelok och en förbättrad kapacitet, innebär att vi kommer att kunna erbjuda våra kunder större valfrihet vid val av transporter samt lägre transportkostnader och lägre miljöbelastning, avslutar Ulrika.

Källa: www.pitea.se

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *