Content pages
En kompetent konsult för den tunga industrin med unikt nätverk av specialistkompetens | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

En kompetent konsult för den tunga industrin med unikt nätverk av specialistkompetens

Kenneth Backgård har en gedigen bakgrund när det gäller arbete för den tunga industrin. I sin verksamhet Backgard Resources AB verkar han i konsultrollen och blir därmed ett unikt och ovärderligt stöd med sin erfarenhet från projekt inom olika inriktningar av industribranschen.

Kenneth Backgård är civilingenjör med maskinteknikexamen från Luleå Tekniska Universitet. De senaste 13 åren har han varit aktiv som konsult med inriktning mot flertalet industriprojekt såväl i Sverige som internationellt. Uppdragsgivare för konsultuppdragen finns inom gruvbranschen, stålbranschen, kärnkraft och oljebranschen, bland annat LKAB, SSAB, Höganäs, Northland Resources, NCA i Stavanger och Seawell i Bergen.
För fem år sedan startade Kenneth den egna firman Backgard Resources AB med kontor i Luleå och sedan dess har utvecklingen gått stabilt framåt.
– Backgard Resources är specialiserat på tjänster inom projekt, i huvudsak inom maskinteknik, layout och planering på uppdrag av olje- och gruvindustrin. Jag har utvecklat många unika kontakter internationellt, både inom gruvbranschen och oljeindustrin, och har erfarenheter av riktigt stora projekt, berättar Kenneth, men betonar samtidigt att han givetvis också välkomnar aktörer inom andra industrigrenar.

Brett kontaktnät
– Genom åren har jag arbetat fram ett kontaktnät med specialister inom en rad olika områden, vilket gör att Backgard Resources kan förse ett projekt med riktig spjutspetskompetens, berättar Kenneth.
Under åren 2009 och 2010 var han verksam på heltid i Norge med projektuppdrag mot oljeindustrin i både Stavanger och Bergen. Uppdrag har bland annat varit att ansvara för mekaniska disciplinen i projekt onshore hos Seawell. Resor offshore till Nordsjön har också varit nödvändiga för att utföra projektarbetet. Sedan september 2010 och fram till idag arbetar han på uppdrag av Northland Resources som driver gruvverksamhet i Pajalatrakten, närmare bestämt i Kaunisvaara vid Torne Älv.
– Jag arbetar just nu med Kaunisvaara-projektet som är ett av Sveriges mest intressanta projekt. Uppdraget har inneburit allt ifrån planering och genomförande av process och layout till driftsättning av anrikningsverkets första produktionslinje. Just nu är jag ansvarig för den tekniska layouten samt samordning av projektets tidplan, berättar Kenneth.
Arbete pågår med att färdigställa anrikningsverkets andra produktionslinje.

3D-animeringar av teknikprocesser
En tjänst som Backgard Resources utvecklat är animering och presentation av teknikprocesser där befintliga 3D-modeller från projektering används till att visuellt visa funktionen i teknikprocesser.
– Fokus ligger på att visa det man inte kan se i en process, till exempel det som finns invändigt i en maskin under drift. Ett annat arbetsområde är oljebranschens subsea-projekt där hela processen sker under vatten, säger Kenneth Backgård.

Mål för framtiden
– Målet för framtiden är att vara med som resurs och driva stora projekt, där har vi företagets styrka och bästa unika erfarenheter, säger Kennet Backgård.

Research: Stefan Carewall
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *