Content pages
Trafikverkets arkitekturpris tilldelas Umeå östra resecentrum | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trafikverkets arkitekturpris tilldelas Umeå östra resecentrum

I hård konkurrens med flera andra väl genomförda projekt tilldelas Umeå östra resecentrum Trafikverkets arkitekturpris 2013.

Motivering

Trafikverkets arkitekturpris 2013 tilldelas Umeå östra resecentrum som vackert binder samman två stadsdelar. Stråken mellan anläggningens målpunkter utmärks av en logik, bredd och variation som underlättar orienteringen. Byggnaden har en stark och uttrycksfull arkitektur med genomarbetade detaljer och rum som genom höjd och ljus närmast är sakrala samtidigt som de utstrålar värme och intimitet. Umeå östra resecentrum är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor.

– Umeå Östra resecentrum binder vackert samman två stadsdelar och är ett generöst utformat offentligt rum som välkomnar människor. Det tål slitage, fungerar bra och bjuder på en miljö som är både trivsam och trygg, säger Johnny Hedman, chefsarkitekt på Trafikverket.

Inspirerar till god arkitektur

Syftet med priset är att lyfta fram exempel på hur en modern och bra infrastrukturanläggning ser ut och fungerar.

– Det ligger i vår roll som samhällsutvecklare att inspirera och visa vad god arkitektur är. Våra anläggningar används och upplevs av många människor varje dag, därför är det viktigt att de utformas med omsorg, säger Johnny Hedman.

Tävlingen avser anläggningar för såväl person- som godstransporter och de tre överordnade kriterierna är skönhet, hållbarhet och funktion. Temat för årets tävling var "Mötesplatsen – trafikanläggning som främjar möten och kontakter mellan människor".

Tävlingsjury för priset är Trafikverkets arkitekturråd.

MER

Comments are closed