Content pages
Kontrollen av underhållet på järnväg stärks | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Kontrollen av underhållet på järnväg stärks

Trafikverket utvecklar leveransuppföljningen i syfte att nå en högre affärsmässighet mellan Trafikverket som beställare och entreprenörerna. Målsättningen är att få fram en modell som gäller för hela landet där Trafikverket upphandlar konsulter för leveransuppföljningen.

Trafikverkets underhållsarbeten genomförs av upphandlade entreprenörer. I avtalet mellan Trafikverket och entreprenören finns krav som entreprenören ska följa vid utförandet av arbetet. För att säkerställa att entreprenörerna följer kraven har Trafikverket utfört kontroller i egen regi.

Trafikverket har drivit två pilotprojekt för entreprenader inom järnväg för att utveckla en leveransuppföljning, dels i Stockholm under 2013, dels ett som fortfarande pågår i Göteborg. Under 2014 ska en modell finnas framme som gäller för hela landet. För entreprenader på väg infördes en modell redan 2012 som innebär upphandlingar av fristående konsulter för att stärka Trafikverkets leveransuppföljning.

Trafikverket kommer nu att starta ett arbete med att ta fram förfrågningsunderlag för upphandling av konsulter för leveransuppföljning. I maj 2014 ska Trafikverket ha kontrakterade konsulter för leveransuppföljning. Målsättningen är att deras arbete ska starta den 1 oktober 2014.

Den utvecklade leveransuppföljningen genom tredjepartskontroller är en av de fem åtgärder som generaldirektör Gunnar Malm tidigare beslutat om för att stärka säkerhet och underhåll på järnvägen.

Fem åtgärder som stärker järnvägen

MER

Comments are closed