Content pages
Sveriges ledande tredjepartskontrollant | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Sveriges ledande tredjepartskontrollant

När brister i oljebolaget BP:s rutiner ledde till den stora oljekatastrofen utanför USA:s sydkust höjdes kraven på säkerhet inom olje- och gasindustrin. Här spelar företaget Exova Materials Technology en central roll som oberoende tredjepartskontrollant av olika typer av material för ett flertal branscher.

Exova Materials Technology verkar över hela världen och finns representerat i 22 länder. Med en historia som sträcker sig så långt tillbaka som 1920 har bolaget utvecklats till en ledande aktör när det gäller förstörande provning avseende hållbarhetstester på olika typer av material, såsom betong, glas och metaller. Olje- och gasindustrin, byggsektorn, flyg- och bilindustrin, järn- och stålindustrin samt försvarsindustrin är några av dem som regelbundet samarbetar med Exova i detta avseende. I Sverige finns verksamheten representerad i Karlskoga där vi möter VD Ulf Hansen.
– Vi är oberoende experter på hållfasthet, en så kallad tredjepartskontrollant, vilket innebär att vi ska vara helt och hållet opartiska när vi utför våra mätningar. Såväl köpare som säljare känner därmed en trygghet i att vi som oberoende kontrollinstans inte är jäviga, förklarar Ulf.

Allt högre krav
I Karlskoga jobbar ett 20-tal personer i företaget som tidigare hette Body Cote men som sedan fem år tillbaka går under namnet Exova Materials Technology. Företaget har sina rötter i gamla Bofors Industriers metallaboratorium, och än idag finns ett flertal av bolagets kunder just i Bofors industriområde, inte minst aktörer inom mekanik och svetsning, samt verkstäder och företag inom stålindustrin. Åt företag som Outokumpu, USTP, Scania, Valbruna och Rolls Royce utför man kontroller av stålprodukter.
– Vi servar cirka 200 kunder i olika branscher, säger Ulf Hansen och berättar att ungefär 60 procent av dem verkar inom olje- och gasindustrin, för vilka man testar bland annat rörledningar och oljeriggar.
– Efter BP:s haveri utanför New Orleans för några år sedan har kraven på bland annat oljeledningar skärpts betydligt, vilket gör att leverantörerna måste dokumentera att de jobbar med material av högsta kvalitet, förklarar Ulf.
Ungefär 25 procent av kundkretsen finns inom stål- och järnindustrin medan fem procent återfinns inom försvarsindustrin.
– Förr var det snarare tvärtom då huvuddelen av vårt arbete utfördes för just försvarsindustrin. Under senare år har det svängt över alltmer till privata kunder.

Kvalitet och hållbarhet
Exova Materials Technology mäter olika materials kvalitet och hållbarhet, hur de reagerar i olika miljöer och att de uppfyller rätt standarder för normer i Europa eller USA. Man mäter till exempel stålets kvalitet och strukturer, att det har rätt blandning, hur starkt det är och huruvida svetsskarvar är hållbara. Man gör korrosionstester på exempelvis rörledningar i saltvatten samt temperaturmätningar som säkerställer att olika material tål extrem värme eller kyla.
– Att våra tester blir alltmer betydelsefulla visar sig bland annat i det faktum att försäkringsbolag kontaktar oss och vill vara med när vi genomför våra tester. De vill säkerställa att exempelvis rörledningar till oljeplattformar är hållbara så att inga läckage uppstår och stora ersättningsbelopp måste betalas ut, berättar Ulf Hansen.
Exova kan också genomföra så kallade processoptimeringar, vilket innebär att man ser över helheten vid en viss produktionsprocess. Man genomför kontroller av den aktuella utrustningen, servar och reparerar vid behov, kalibrerar mätinstrument och utbildar personal.

Ökande behov

Ulf ser ett ökande behov av tester och kontroller. Den ökande efterfrågan har bland annat medfört att man nyligen anställde fyra nya personer.
– Många av de bolag som tidigare hade egna labb för den här typen av tester har valt att avveckla dem på grund av för höga kostnader, inte minst investeringskostnader för ny utrustning. Man vill också korta ledtiderna och här kan vi i vissa fall lämna svar till våra kunder inom två timmar. Vi arbetar i tvåskift för att kunna erbjuda snabba besked, berättar Ulf Hansen.

Research: Thomas Falk
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *