Content pages
Många fördelar med öppna hissystem | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Många fördelar med öppna hissystem

Renovering och service av hissar omsätter årligen lika mycket som hela den svenska nyhissmarknaden. Därför strävar många leverantörer efter att binda upp sina kunder med långa kontrakt med hjälp av exempelvis spärrkoder och särskilda reservdelar som gör att inköparen är bunden till en och samma leverantör. Det kan med andra ord bli både dyrt och krångligt om man inte väljer ett öppet hissystem. I det avseendet är AB Hisscompaniet ett synnerligen klokt val.

AB Hisscompaniet är ett lokalt hissföretag med placering i Kristianstad och Karlshamn. Verksamheten har funnits i drygt 25 år och servar idag en kundkrets som är mycket stark i regionen.  Beställare finns i bland annat fastighetsbranschen, bland byggföretag och kommuner, och spänner över hela Skåne och Blekinge till Karlskrona där AB Hisscompaniet även har planer på att etablera sig.
– Vi är det självklara valet när det gäller hissar och rulltrappor. Vi utför reparationer och moderniseringar av befintliga system, och nya projekt är alltid på gång, säger Roger Kronholm som driver bolaget tillsammans med kollegan Mattias Thorsson. 2009 startade han AB Hisscompaniet som då ingick i moderbolaget Hiss & El AB.

Inga bindande serviceavtal
Roger Kronholm lyfter fram en fråga som blir allt mer aktuell i branschen. Undersökningar visar att renovering och service av hissar varje år omsätter lika mycket som hela den svenska nyhissmarknaden. Det gör att många leverantörer strävar efter att binda upp sina kunder på långa kontrakt genom att exempelvis förse nyinstallerade hissar med spärrkoder. Andra metoder kan vara att hissarna kräver speciella reservdelar och specialverktyg för olika serviceingrepp. Härigenom kompenserar man ett till synes lågt installationspris, men för kunden kan det bli både krångligt och kostsamt när denne är bunden vid en och samma installatör. Alternativet är att välja ett så kallat öppet hissystem, vilket innebär att den tekniska dokumentationen är tillgänglig för alla aktörer. Det är så man jobbar på AB Hisscompaniet.
– Genom att välja ett öppet hissystem finns alla reservdelar tillgängliga på en öppen marknad. Exempelvis en fastighetsägare är inte bunden till en speciell servicepartner utan kan välja och vraka fritt bland olika leverantörer. Våra kunder behöver med andra ord inte låsa upp sig utan kan alltid välja det alternativ som passar bäst. Vi tecknar inga långa reservdelsavtal, betonar Roger Kronholm.

Hög tillgänglighet
AB Hisscompaniet jobbar med hydraulhissar, linhissar, maskinrumslösa hissar, handikappshissar med mera. Man servar och reparerar alla sorters hissar, och genom att förse dem med ny och modern utrustning förlängs livstiden på befintlig hiss, allt enligt Boverkets föreskrifter. Rulltrappor monteras på samma sätt; produkterna kommer från leverantören och allt monteras på plats. För närvarande genomför AB Hisscompaniet ett stort projekt i Kristianstad där nya hissar monteras i lasarettets tvättavdelning.
– Som ett lokalt företag med många års branscherfarenhet har vi förstått vikten av att alla resurser måste vara tillgängliga på ett kort avstånd mellan kund, montör och ledning. Härutöver finns vår jourpersonal tillgänglig under dygnets alla timmar, påpekar Roger Kronholm.

Research: Per Svensson
Text: Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *