Content pages
Välkommen till Luleå Hamn – Sveriges största hamn för torrbulk | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Välkommen till Luleå Hamn – Sveriges största hamn för torrbulk

Luleå Hamn är den nordligaste av Sveriges allmänna hamnar. Vid Malmbanans södra vändpunkt hanteras med moderna anläggningar och en effektiv organisation året runt mer än 650 fartygsanlöp och runt nio miljoner ton gods. I Luleå Hamn hanteras allt ifrån oljeprodukter och insatsvaror till färdig malmpellets som skeppas till kund.

Vintern är lång i Luleå men trots isbeläggning från januari till maj är Luleå Hamn öppen och i full drift året runt. Såväl statligt ägda som lokala isbrytande bogserbåtar ser till att fartygen tar sig fram även vintertid. Luleå Hamn är en av fem svenska CORE-hamnar som bedömts vara av särskild strategisk betydelse för framtidens svenska och europeiska infrastruktur. Med läget högst upp i Bottenviken försörjer man stål- och mineralindustrier i hela norra Skandinavien. Här omsätts mer än nio miljoner ton gods, i huvudsak bulkgods, varje år, vilket gör hamnen till en av Sveriges fem största, och den allra största för hantering av torrt bulkgods. Tack vare moderna anläggningar har Luleå Hamn möjlighet att hantera alla sorters bulkgods och styckegods. Varje år anlöps hamnen av cirka 600 fartyg, varav en betydande del har en lastförmåga om mer än 70 000 ton.

Fem hamndelar

Luleå Hamn stöttar den regionala och nationella mineralnäringen. Hamnen innefattar fem delar, varav Victoriahamnen och Uddebo oljehamn betecknas som allmänna kajer. Cementas anläggning för lossning av cement och LKAB:s utlastningskaj för malm vid Sandskär är industrikajer, och härutöver används den gamla malmhamnen vid Svartön som kajplats för isbrytare och kryssningsfartyg.

Nya satsningar
Luleå Hamn går nu vidare mot att utveckla kapacitet och hantering ännu mer. För att sänka kundernas logistikkostnader och utöka skeppningsmöjligheterna från Luleå muddrar man för att nästan dubbla dagens lastvolymer om 55 000 ton upp till 160 000 ton per fartyg. Rälsen uppgraderas för att passa resterande delen av Malmbanan och klara vikten på 30 tons axeltryck. Mark och kajer tillkommer via utfyllnad av vattenområden, vilket skapar högklassiga logistikförutsättningar för regionens näringsliv. Härigenom blir Luleå Hamn en drivande kraft i Norrbottenregionens utveckling, precis där man vill vara.

Källa: www.lulea.se

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *