Content pages
Dansk spetskompetens lanseras i Sverige och Norden | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dansk spetskompetens lanseras i Sverige och Norden

Alla är kanske inte bekanta med vad begreppet polymerteknink står för. I Danmark möter vi en expert som kan förklara vad det handlar om.
– Polymerteknik är i princip allt som vi i dagligt tal kallar för produkter tillverkade av plast. Det kan vara allt ifrån plastpåsar till produkter för livsmedels- och medicinindustrin, säger Jens Frederiksen, ägaren till Töttrup A/S.

Sverige har stolta traditioner inom både medicin- och livsmedelsindustrin där Sverige i flera avseenden är världsledande. Men även på andra sidan Öresund finns spetskompetens inom området i form av företaget Töttrup A/S med sitt breda koncept kring allahanda plastprodukter.
– Faktum är att det finns plaster som är starkare än stål och som bearbetas med en precision på tusendelar av en millimeter för att till exempel användas som stöd eller lagring på en roterande axel inom livsmedelsindustrin. Då måste denna detalj inte bara tas fram utan också bearbetas så att den går att använda, förklarar Jens Frederiksen, ägaren till Töttrup A/S.
Han tar fram ett annat exempel rörande mjölkprodukter som ska förpackas i olika emballage. I produktionen finns olika typer av plastprodukter och det är just sådana som Töttrup A/S producerar detaljer till. Inom olika delar av produktionen finns plastprodukter med varierande krav. Det kan vara allt ifrån att produkten inte får ge ifrån sig några lösnings- eller bindemedel till att den ska tåla tryck, tröghet, slag eller nötning.
– Tillsammans med kunden sätter vi oss ned och formulerar en kravspecifikation. Utifrån denna tar vi sedan fram produkten och bearbetar den helt enligt kundens önskemål, berättar Jens Frederiksen.

Fullt spårbart

Jens visar runt i produktionslokalerna nära Köpenhamn vars moderna maskinpark producerar alla typer av plastdetaljer. Företagets grundidé är att produkten inte bara ska tillverkas i den egna anläggningen utan att plasten också ska innehålla exakt det kunden önskar och dessutom vara fullt spårbar för kunden. Hur betydelsefullt är detta egentligen?
– Oerhört viktigt, understryker Jens. Mycket av den plast som används idag innehåller många skadliga ämnen och det är inte alltid man vet vilka dessa ämnen är och framförallt varifrån de kommer. Här vet vi både var kemikalierna produceras och var dessa sedan använts för att producera plastdetaljerna. Detta betyder att våra kunder i sitt certifieringsarbete hela tiden kan spåra produkterna till blandningskärlet via oss och till den aktuella maskinen, förklarar han.

Tror på ökad efterfrågan

Framgångarna för detta spetskompetensföretag gör att man bland kunderna kan räkna in Danmarks ledande livsmedels- och medicinföretag. Jens ser framtiden an med tillförsikt.
– Vi ser mycket positivt på framtiden. Kemikalierna och ingredienserna vid framställningen av plastprodukterna kommer från norra Europa och vi vet exakt vad dessa innehåller. När vi tillsammans med kunden sedan lägger upp kravlistan kan vi producera exakt det kunden vill ha. Just denna kvalitets- och spetskompetens tror vi efterfrågas i både Sverige och Norge så dessa marknader kommer vi att satsa på redan 2014. Vi tror och hoppas att till exempel Findus, Cullinar, Zoegas, Tetrapak, Astra Zeneca och andra kan ha stort intresse för våra produkter och kompetens. Vi åker gärna till Sverige och presenterar oss, avslutar en offensivt satsande Jens Frederiksen.

Örjan Persson

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *