Content pages
Förändringar i Trafikverkets direktion | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Förändringar i Trafikverkets direktion

Torbjörn Suneson, nuvarande chef för verksamhetsområde Samhälle, går till generaldirektörens kansli som senior rådgivare och kommer där i första hand att avlasta generaldirektör Gunnar Malm med en del nationella och internationella frågor.

Wiveca Dahl, nuvarande personaldirektör, går till generaldirektörens kansli som senior rådgivare med ansvar för Trafikverkets chefsförsörjning och chefsutveckling under 2014, innan hon därefter går i pension.

Stefan Engdahl ny chef för Samhälle

Stefan EngStefan Engdahldahl, 43 år, blir ny chef för verksamhetsområde Samhälle från och med 1 april 2014. Han är civilingenjör (väg och vatten) och teknologie licentiat från Lunds tekniska högskola, och har yrkeserfarenhet inom både produktion och investeringsverksamhet.

Stefan Engdahl har tidigare arbetat inom Scancem AB, Vägverket Produktion och Vägverket. Sedan Trafikverkets start 2010 har han varit direktör för verksamhetsområde Investering med ansvar för 2 800 projekt med en årsomslutning på 15 miljarder kronor. Han är upphovsman till Trafikverkets nya beställarstrategi som syftar till att utveckla produktiviteten i anläggningsbranschen. Verksamhetsområde Investering omfattar 800 medarbetare och cirka 600 interna konsulter.

Rekrytering av ny chef för verksamhetsområde Investering har påbörjats.

Niclas Lamberg ny personaldirektör

Niclas Lamberg, 46 år från Västerås, blir ny personaldirektör från och med 1 april 2014.

Niclas LambergHan har en bakgrund inom Försvarsmakten med 15 år som utbildare, chef för teknisk systemplanering och som ställföreträdande personalchef för Regementet med huvudinriktning på ledar- och grupputveckling. Han har också arbetat inom Ica som HR-chef för ekonomi- och finansfunktionen och som chef för Ica butiksadministration.

Niclas Lamberg kommer närmast från ABB där han varit HR-chef inom division Process Automation och de senaste fyra åren inom Power Products-divisionen. I den senaste befattningen har han ansvarat för ledningen av HR-arbetet på fem orter och 3000 medarbetare. 
 

MER

Comments are closed