Content pages
Forskningsprojekt skapar effektivare underhåll på järnväg | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Forskningsprojekt skapar effektivare underhåll på järnväg

Den 10 december gick startskottet för underhållsprojektet ePilot119, ett treårigt projekt där Trafikverket tillsammans med Järnvägstekniskt centrum vid Luleå tekniska universitet och branschföretagen ska utforma beslutsstöd specifikt för underhåll.

Som stöd i arbetet finns två avancerade mätstationer mellan Luleå och Boden som kan mäta temperaturen på alla tåg som passerar. Dessutom finns en gemensam plattform för underhållsinformation vid universitetet där data från mätstationerna och alla aktörer kan samlas in, lagras, bearbetas och distribueras.

Rätt saker vid rätt tid

Syftet är att effektivisera underhållsarbetet och få alla inblandade aktörer att gemensamt styra underhållet av Peter Söderholm, projektledarehela järnvägssystemet så att rätt saker görs vid rätt tid.

– De data som vi samlar in ska ge oss en objektiv bild av hur tillståndet är för både den rullande materielen och hur det påverkar infrastrukturen, säger projektledare Peter Söderholm från Trafikverket.

Projektet har inledningsvis fått 14 miljoner kronor från Trafikverket, varav 10 miljoner ska användas för åtgärder i anläggningen. Meningen är att de medverkande branschföretagen ska bidra med ytterligare resurser i en mängd delprojekt som kommer att startas efter årsskiftet.

Skapa gemensam plattform

Att genom olika mätstationer få fram data är inget nytt, det har både Trafikverket och tågoperatörerna, exempelvis SJ, Green Cargo, LKAB Malmtrafik och andra hållit på med länge. Det unika är att nu ska alla inblandade skapa en gemensam plattform för underhållsinformation, som är öppen för alla deltagare och som ger en helhetssyn på tillståndet i transportsystemet. På sikt är tanken att skapa fler gemensamma underhållsprojekt runt om i landet, exempelvis på hårt belastade sträckor som är viktiga för både gods– och persontrafiken.

– Mitt mål är att medverka till att skapa ett robust och tillförlitligt transportsystem. Jag tror stenhårt på vår idé om att få till ett konstruktivt samarbete med alla inblandade aktörer och framförallt att vi måste dela information med varandra för att bli effektivare, menar Peter Söderholm.

MER

Comments are closed