Content pages
Unikt pilotprojekt med självkörande bilar på allmän väg | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Unikt pilotprojekt med självkörande bilar på allmän väg

Trafikverket medverkar i världens första storskaliga pilotprojekt för autonom körning där 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg i Göteborg. Projektet "Drive me – självkörande bilar för hållbar mobilitet" är ett gemensamt initiativ av Volvo Car Group, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs stad.

"Drive Me" stöds av den svenska regeringen. Syftet är att studera samhällsfördelarna med autonom körning och att Sverige och Volvo Cars ska bli ledande inom hållbar mobilitet. Autonoma fordon är en viktig lösning för att nå nollvisionen om noll döda och svårt skadade i trafiken.

Bilarna ska kunna hantera olika trafiksituationer

Pilotprojektets självkörande bilar kommer att rulla på cirka 50 kilometer utvalda vägsträckor i och omkring Göteborg där det är flerfiliga vägar med tät pendeltrafik och frekventa köer. Målet är att den självkörande bilen ska kunna hantera alla tänkbara trafiksituationer på egen hand.

Projektet inleds 2014 med kundundersökningar, teknikutveckling och utveckling av användargränssnitt och molntjänster. De första pilotbilarna kommer att rulla ut på Göteborgs vägar under 2017.

– Sverige har ett unikt samarbete mellan företag, myndigheter och forskning vilket lett till att vi i dag är världsledande inom trafiksäkerhet. Autonoma och smarta fordon och infrastruktur är nästa steg för att främja såväl trafiksäkerheten som miljön. Detta kommer att skapa nya jobb och möjligheter i Sverige, säger infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Projekt "Drive Me" kommer att bidra till att definiera vilken funktion självkörande fordon kommer att ha i planeringen av framtidens stadsmiljö. Självkörande bilar ger en mer effektiv markanvändning och begränsar behovet av investeringar i infrastrukturen. De kan också göra stadsmiljön mer attraktiv på andra sätt, till exempel i form av säkrare trafik och minskade utsläpp, som i sin tur ger förbättrad luftkvalitet.

Föraren kan koppla av

Autonom körning ger stora fördelar även för bilföraren. I framtiden kan föraren själv välja den mest attraktiva mixen av autonom och aktiv körning. Föraren kan använda telefon eller surfplatta, eller helt enkelt koppla av, utan att tumma på säkerheten.

I projektet ingår även helautomatisk parkering, utan förare i bilen. Detta gör det möjligt för föraren att lämna ifrån sig bilen vid ingången till parkeringen medan fordonet hittar en ledig plats och parkerar själv.

Vid måndagens pressträff deltog från Trafikverket Claes Tingvall och Caroline Ottosson, som undertecknade avsiktsförklaringen för Trafikverkets räkning.
 

MER

Comments are closed