Content pages
Ölandsbron är lysande smart | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Ölandsbron är lysande smart

Trafikverket är först i Europa med att installera ett styrsystem för belysning på Ölandsbron som själv känner av när förhållanden i väder och trafik ändras och kan anpassa sig efter det.

När det är dålig sikt, mycket trafik eller halt så lyser det mer än under bättre förhållanden.

Färgen på belysningen är också en av de rent praktiska skillnaderna som trafikanterna på bron kommer märka av.

– Det blir ett vitt ljus som gör att man ser bättre i mörkret. Det tidigare gula ljuset berodde på ljusför­oreningar, det här ger en helt annan inramning, säger Peter Brandt, projektledare på Nationellt Underhåll.

Impulserna för styrning hämtas från ett system som redan finns i anläggningen för den variabla hastigheten på Ölandsbron. Signalerna behandlas sedan i styrsystemet för belysning som dimrar enskilda ljuspunkter till bestämda nivåer utifrån aktuell trafikmängd, väder- och siktförhållanden. Undantaget är om trafikledningscentralen går in manuellt, då det blir full belysning. Samtidigt har också 412 av brons armaturer bytts till LED-belysning, befintligt kablage demonteras och fiberkabel satts över hela bron. Syftet är att spara miljön med att minska energiutnyttjandet och samtidigt minska kostnaderna.

MER

Comments are closed