Content pages
Gränslös mötesplats expanderar – ny vision | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Gränslös mötesplats expanderar – ny vision

Patrik Oja, kommunchef Haparanda kommun.


Efter en lysande karriär som krönts med arbetet som kommunchef i Haparanda stad söker sig nu Patrik Oja vidare. Att få jobb lär inte bli några problem eftersom han har läst både juridik och ekonomi.


– Jag påbörjade mitt uppdrag som kommunchef i Haparanda hösten 2009. Min överenskommelse med min uppdragsgivare Haparanda stad är ett tidsbegränsat uppdrag på fyra år, säger Patrik Oja i ett pressmeddelande.

Men eftersom chefen säger sig ha uppnått de flesta av de mål som är uppsatta kring uppdraget väljer han på egen begäran att avsluta arbetet som kommunchef i Haparanda till årsskiftet mellan 2012 och 2013.

– Det är dags för nya krafter att fortsätta den fantastiska utveckling kommunen har genomgått och sätta upp nya mål för nästkommande fyra år och genomföra dessa, säger Patrik Oja.

Roligt jobb
Han kommer ursprungligen från Stockholm och efter utbildningen blev det ett jobb i Heby kommun, utanför Uppsala som mark- och exploateringschef. Flyttlasset gick vidare till Håbo kommun norr om Stockholm i Uppsala län. Där var han förvaltningschef för miljö- och teknikförvaltningen. Efter det blev han för tre år sedan erbjuden arbetet som kommunchef.

– Jag har haft ett av de roligaste uppdragen i livet. Vi har en kraftig tillväxt i kommunen, säger Patrik Oja.

Kommunen jobbar hårt med expansionen och för att den goda spiralen hela tiden ska öka. De arbetar med att bryta strukturer och tänka utanför ramarna med innovativt tänkande. Man använder sig av den senaste tekniken. Det kan den intresserade läsaren själv se på hemsidan, där de flesta texter också finns på finska. Hemsidan presenteras som en mötesplats mellan de båda gränsstäderna Haparanda och Torneå, den senare i Finland.

Samarbetar med Torneå
– Vi jobbar också aktivt med att bygga gränsstaden Haparanda-Torneå, säger Patrik Oja.

Man strävar efter att göra hela Haparanda kommun attraktiv med ett attraktivt kulturliv, sevärdheter, arbeten och så vidare.
– Ett av samarbetsområdena mellan oss och Torneå ärDtaden På gränsen, säger Patrik Oja.

Det är ett stort projekt där man bygger samman de båda kommunerna, på liknande sätt som Örestad i Skåne och Danmark, men ännu tätare, eftersom det bara är en kilometer mellan stadshusen. Gränsen mellan de två städerna och länderna går rakt igenom det gemensamma Victoriatorget.

Vision 2020
Ett av de viktigaste dokumenten som översiktsplanen för 2012 ska vara med och uppfylla är städernas gemensamma Vision 2020 för framtiden, skriver kommunen på sin hemsida. Det handlar om att skapa gränslös kunskap men även att få till en upplevelserik handels- och besöksplats med en hållbar livsmiljö. Företagsamheten ska vara dynamisk och man vill bygga logistiska noder.

I den nya översiktsplanen skriver man om den gränslösa förskolan. Att föräldrarna och barnen fritt ska få välja var de vill gå i förskola, antingen i Torneå eller i Haparanda och att förskoleavatlet mellan de båda kommunerna ska uppdateras. Inom utbildning och undervisning är också målsättningen att skolorna ska ha gemensamma teman med gemensamma utbildningar, samarbete mellan vänskolor och gemensamma projekt, både med personal och med elever. Det handlar bland annat om lärarutbyte men också ett internationellt ungdomscenter.

På gymnasie- och högskolenivå är målsättningen ett omfattande samarbete mellan Sverige och Finland. Man ska anordna yrkesinriktade utbildningar i gemensamma lokaler och med blandade grupper. Enligt översiktplanen kommer man även att öka Europaprogrammets dragningskraft och effektivisera marknadsföringen. I Torneå ska ett utbud av svenskspråkiga utbildningsprogram finnas.

Person- och godståg
Persontrafiken mellan de båda kommunerna ska utvecklas med hjälp av Haparanda – Tornio (finsk stavning) resecentrum. Åtgärden blir att samordna kollektivtrafiken. Man kommer också att bedriva lobbying hos finska och svenska Trafikverket för att få en bättre persontrafik på järnväg då nya Haparandabanan invigs i januari 2013.  Det handlar om sträckorna Uleåborg – Torneå/Haparanda – Luleå. En annan målsättning för kommunen är en hamn för kryssningstrafik och transporter från Haparanda hamn. Det kommer man att analysera vidare med en intresseförfrågan och senare en utredning om eventuella åtgärder. För Kemi – Tornio flygplats vill man förbättra flygförbindelserna med Helsingfors, hitta någon aktör som vill driva flygrutten Kemi – Stockholm och lobba för en tvärförbindelse mellan Kemi – Tornio – Murmansk. Man ska även utreda möjligheterna att starta charterflyg.

För godstrafiken finns också intressanta målsättningar i den nya översiktsplanen.  Målet är att bygga Railport Haparanda – Tornio. Tanken är att bygga ett logistikcentrum för järnvägs- och vägtrafik som också tjänar gruvdriften. Man vill även nyttja Norrbotniabanan bättre liksom öppna järnvägsförbindelsen Northern Axis, North East West Corridor (N.E.W.). Här handlar det om att bedriva lobbying gentemot logistikföretag, kartlägga deras behov och marknadsföra möjligheterna.

Djuphamn och tillväxt
Seaport Tornio – Haparanda planeras med en öppen djuphamn året runt. Det är ett nordiskt samarbete där även Ryssland är med på ett hörn och tanken är att lobba för hamnen i EU.

– Nyckeln till framgång är vad som händer i samhället, säger Patrik Oja.

Viktigt för tillväxten är näringslivet och att kommunen har goda relationer med näringslivet. I översiktplanen är målet bland annat att entreprenörskap ska vara med i undervisningen på alla nivåer. Det ska skrivas in i läroplanen och i utbildningsprogrammen. Tillväxtenheten vid Haparanda stad erbjuder via projektet EntreprenörCentrum rådgivning, service och information till nya och befintliga småföretag, skriver staden på sin hemsida.

Här tar man hand om alla typer av affärsidéer och ger möjlighet till utveckling av innovativa idéer med professionella affärsutvecklingskonsulter. Till dem kan man vända sig vid etableringsärenden, när man vill starta eget eller utveckla sin befintliga verksamhet.

Attraktiv kommun
Målet är utstakat och framtiden för Haparanda ser ljus ut. Man har 850 anställda inom kommunen, som har tillgång till den tekniska utrustning som de behöver. Senaste insatsen är att utrusta alla anställda med en Smartphone. Alla elever har tillgång till egen dator.

– Det tror vi kan ge oss mycket tillbaka, säger Patrik Oja.

Enligt översiktplanen ska alla elever senast år 2015 i Haparanda – Torneå ha möjlighet att studera grannspråket. Valfri svenska finns redan i Torneå sedan 2011 på låg- och mellanstadiet och svenska som A2-språk, andra inhemska språk som inte är modersmål, kommer att finnas i Torneå år 2014.

– Vår kommun ska vara attraktiv när det gäller skola, vård, omsorg och arbeten, säger Patrik Oja.

RESEARCH ANDERS ENKVIST
TEXT FREDRIK MOBACK

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Tema Näringsliv

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *