Content pages
Fortum välkomnar EU kommissionens förslag som första steg | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Fortum välkomnar EU kommissionens förslag som första steg


Fortum anser att EU-kommissionens förslag att stärka handelssystemet med utsläppsrätter, European Union Emissions Trading Scheme (ETS), och marknadsrapporten Carbon Market Report är mycket viktiga. Vi menar att ETS fortsättningsvis ska utgöra det huvudsakliga instrumentet för att minska koldioxidutsläppen. Vi ser däremot att det är nödvändigt med både kort- och långsiktiga förändringar, vilka saknas i förslaget, för att uppnå en fungerande koldioxid­marknad och stärka handels­systemet som ett klimatpolitiskt verktyg.


Fortum menar att handelssystemet behöver finjusteras både på kort och lång sikt. Exempelvis så borde den föreslagna senareläggningen enbart ses som ett första nödvändigt steg i att reformera ETS innan 2020.

– Kommissionens förslag att senarelägga 900 miljoner utsläppsrätter kommer med all sannolikhet inte att förändra marknadens beteende, påverka marknadspriset eller minska volatiliteten. Det behöver följas upp av en permanent minskning. Omfattningen behöver vara tydligt definierad och kopplad till den förväntade påverkan som överlappande politiska åtgärder har på ETS, säger Birgitta Resvik, chef för Fortums samhälls­­kontakter i Sverige.

{loadposition contentbanner}

Fortums uppfattning är att handelssystem har fungerat som avsett och levererat utsläppsreduktioner på ett kostnadseffektivt sätt. Systemet har visat sig flexibelt i förhållande till externa förändringar som konjunkturcykler. Samtidigt har handelssystemet under senare tid karaktäriserats av ett omfattande överskott på utsläppsrätter samt både lägre och mer volatila priser än tidigare. Den huvudsakliga orsaken är de ekonomiska problemen inom EU-området, men systemet har även delvis satts ur spel av överlappande, till allra största delen nationella, politiska åtgärder.

Som en konsekvens har handelssystemets förmåga att fungera som klimatpolitiskt verktyg försvagats. I dagsläget stimulerar inte ETS till investeringar med små eller inga koldioxidutsläpp. Problemet med motverkande nationella politiska åtgärder har tyvärr inte alls diskuterats i marknadsrapporten (Carbon Market Report), något som Fortum ser som en allvarlig brist.

För en mer djupgående förändring så bör arbetet med att sätta målen för 2030 ha högsta prioritet. Beslutade långsiktiga mål i kombination med skärpta utsläppstak (med snabbare skärpningstakt) inom handels­systemet från och med 2021 minskar den politiska risken samtidigt som det stimulerar investeringar för en framtid med små eller inga koldioxid­utsläpp. Efter 2020 bör därför det enda styrande målet för EUs klimatpolitik var minskade koldioxidemissioner – alltså helt utan några parallella mål för förnybara energikällor eller energieffektivitet.

Källa: Fortum

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *