Content pages
Minskad användning av dubbade vinterdäck | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Minskad användning av dubbade vinterdäck

Representanter från däckbranschen har undersökt vilken däcktyp som används under vintern; dubbdäck, dubbfria vinterdäck eller sommardäck. Mätningarna visar att andelen dubbdäck har minskat sedan 2010.

Trafikverket ser trenden som positiv. En minskad användning av dubbade vinterdäck behövs för att minska partikelutsläppen och hälsopåverkan i tätorter med smutsig luft. Den minskade användningen räcker dock inte för att uppnå målen om frisk luft.

Bra vinterdäck

Kör man en modern bil med antisladdsystem (ESC) har man en bra säkerhet i hela landet med bra dubbfria vinterdäck. Har man en gammal bil så ska man helst inte köra utan bra dubbade vinterdäck. Mätningarna visar att de regionala skillnaderna är fortsatt stora när det gäller användningen av dubbade vinterdäck.

- Mycket av skillnaderna beror på att Sverige är ett avlångt land med stora skillnader i klimat, säger Martin Juneholm, nationell samordnare luftkvalitet.


Fakta däckmätning

  • Andelen som kör på dubbdäck uppskattas vara 65,1 procent, vilket är en något lägre andel än 2011 (65,7 procent) och tydligt lägre än 2010 (68,3 procent).
  • Andelen som kör på dubbfria vinterdäck uppskattas vara 34,0 procent vilket är en något större andel än 2011 (33,5 procent) och tydligt större än 2010 (30,7 procent).
  • 10 772 bilar undersöktes på 18 orter.
  • Mätningarna gjordes under första kvartalet 2012.

MER

Comments are closed