Content pages
Treåringars bältesanvändning inte bättre än vuxnas | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Treåringars bältesanvändning inte bättre än vuxnas

Sverige är världsledande på barnsäkerhet. Väldigt få barn omkommer i trafiken när man jämför med övriga världen. Bälte och bilbarnskydd är bilens viktigaste skyddsutrustning för barn. Ändå visar den senaste undersökningen av NTF att bältesanvändningen inte är högre bland små barn än hos vuxna.

- Det är ofta på kortare sträckor som till exempel från förskolan till hemmet som barnen körs obältade. Risken upplevs som liten men man vet ju aldrig i förväg var och när en olycka verkligen inträffar, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. Att män är mer riskbenägna är ingen nyhet men jag vill verkligen uppmana män att skydda sina barn åtminstone lika bra som kvinnor gör.

NTF:s undersökning och VTI:s analys av 5000 barns transport till förskolan visar att i stort sett alla barn under ett år använder babyskyddets internbälte. Däremot var sex procent av barnen i åldern 1-4 år helt obältade. Andelen barn som inte använde bälte var högst bland tre- och fyraåringarna. Bältesanvändningen i den gruppen är inte bättre än vad den är hos vuxna.

- När vi rekommenderar att barn ska åka bakåtvänt så länge det är möjligt, förutsätter vi att barnen sitter i ett bilbarnskydd och är bältade. Jag blir uppriktigt oroad, både i yrket och som förälder över att så många väljer att äventyra sina barns liv på det här sättet. Barnens säkerhet är alltid den vuxnes ansvar, säger Jan Sandberg, vd, NTF.

Det är lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte. Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning, babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde. Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.

MER

Comments are closed