Content pages
Trafikverkets arkitekturråd ger oss nya perspektiv | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Trafikverkets arkitekturråd ger oss nya perspektiv

Trafikverket har bildat ett Arkitekturråd med devisen "rådet för stad och landskap, form och design". Rådet består av fristående experter inom olika kunskapsområden, till exempel landskapsarkitektur, stadsbyggnad och ekologi. Var och en ska bidra med kunskap och erfarenhet inom sitt område.

I Arkitekturrådet ingår:

  • Gunnar Malm, Trafikverkets generaldirektör och ordförande i rådet
  • Ola Bettum, landskapsarkitekt, professor vid Universitetet for miljø- og biovitenskap, Norge
  • Helle Søholt, arkitekt MAA, CEO, Gehl architects, Köpenhamn, Danmark
  • Erik Kajo, arkitekt SAR/MSA, Nyréns Arkitektkontor, Malmö
  • Ebba Matz, skulptör, Stockholm
  • Göran Rosenberg, författare och journalist, Stockholm
  • Amy Rader Olsson, forskare, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
  • Karin Gerhardt, forskare, SLU Sveriges Lantbruksuniversitet, Uppsala

Johnny Hedman, chefsarkitekt vid Trafikverket, är rådets sekreterare.

Rådets roll är att ge generaldirektören och Trafikverkets ledning vägledning i komplexa planerings- och utformningsfrågor, främst stora projekt som Förbifart Stockholm och Västsvenska paketet, samt att vidga och tillföra nya perspektiv i den interna diskussionen. 
 

MER

Comments are closed