Content pages
Lena Erixon blir ny generaldirektör för FMV | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Lena Erixon blir ny generaldirektör för FMV

Lena kommer nu att leda ett stort förändrings- och organisationsarbete då delar av den logistikverksamhet som Försvarsmakten i dag ansvarar för förs över till FMV. Syftet är att frigöra resurser som kan användas till försvarets förbandsverksamhet. Regeringen bedömer att kostnaderna för försvarslogistikens på detta sätt kan minskas med cirka 760 miljoner kronor per år från den 1 januari 2015. Flytten av logistikverksamheten ska enligt planen ske den 1 januari 2013. Hon har stor erfarenhet och kunskap i sådant arbete genom att ingått i arbetet med att bilda och forma Trafikverket. FMV kommer att omsätta närmare 20 miljarder kronor och ha cirka 3 000 anställda. Verksamheten bedrivs på flera håll i landet med huvudkontor i Stockholm.

Lena Erixon har varit ställföreträdande generaldirektör och chef för verksamhetsområde Samhälle sedan Trafikverket bildades 1 april 2010. Hon har det senaste året även varit ansvarig för Kapacitetsutredningen. Lena har tillsammans med sina medarbetare lagt ned ett stort engagemang i arbetet med utredningen som är en av regeringens viktigare pusselbitar för den kommande infrastrukturproposition.

– Jag vill önska Lena ett stort lycka till med sin nya utmaningar och arbetsuppgifter inom FMV. Hon har med sina breda kunskaper utvecklat verksamheten inom Trafikverket och främst verksamhetsområde Samhälle samtidigt som jag beklagar att vi förlorar en sådan kraft, säger Gunnar Malm.

Rekrytering av ny chef till verksamhetsområde Samhälle har påbörjats. Torbjörn Suneson har tillsvidare utsetts till tillförordnad chef för Samhälle.

MER

Comments are closed