Content pages
Nygammal bro ger plats för ännu fler cyklister | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Nygammal bro ger plats för ännu fler cyklister


Kaptensbron som sträcker sig över kanalen mellan Drottninggatan och Raoul Wallenbergs park ska rivas för att ge plats åt en ny, bredare bro med gott om plats för de 8000 cyklister som korsar bron varje dag.


Kaptensbron är Malmös mest trafikerade gång- och cykelstråk. Särskilt hårt belastad är den i rusningstid och vid stora evenemang, som till exempel Malmöfestivalen. Men förutom att vara en länk mellan södra Malmö och Gamla staden är bron också en naturlig och trevlig mötesplats, inte minst på grund av sina balkonger och utsikten. I utformningen av den nya bron har man tagit fasta på det. Den västra sidan av den nya bron får en vågform som ska locka till pauser med sina sittplatser och utsiktsplatser. I mitten ska det finnas en cykelbana och på den östra sidan en gångbana.

{loadposition contentbanner}

Under tiden som den nya bron byggs kommer cykel- och gångtrafiken att ledas över en tillfällig bro. Arbetet ska påbörjas efter årets Malmöfestival och planeras att pågå i max tio månader. Den måste nämligen stå klar innan nästa års Malmöfestival.

Ärendet ska nu lämnas vidare till kommunstyrelsen för objektsgodkännande.

– Genom att öka bredden på Kaptensbron ökar vi inte bara kapaciteten och tryggheten för cyklister och de gående. Vi öppnar också upp så att bron blir ett stadsrum där man kan flanera men också vila och mötas, säger Anders Rubin (S), ordförande i tekniska nämnden.

Källa: Malmö stad

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *