Content pages
Mindre samverkan men många innovativa företag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Mindre samverkan men många innovativa företag


För att möta nya krav från kunderna måste små och medelstora företag utvecklas genom innovation och samverkan. Sex av tio företag är innovativa, men samtidigt minskar samverkan mellan företagen.


Det visar Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet 2011. Undersökningen bygger på svar från cirka 20 000 små och medelstora företag.

I dag, tisdag, presenteras den tredje rapporten från undersökningen; Företagande i Sveriges regioner.

Tillväxtviljan hos företagen i landet är stark. Hela 85 procent av företagen i vissa regioner vill växa. Men det finns stora regionala variationer när det gäller innovation och samverkan. Samverkan mellan företag har minskat från 54 procent 2002 till 43 procent 2011.

{loadposition contentbanner}

– Det här pekar på behovet av en breddad innovationspolitik. Företagen väljer olika vägar till stärkt konkurrenskraft och detta bör återspeglas i innovationsstrategier på såväl regional som nationell nivå, säger Christina Lugnet, generaldirektör på Tillväxtverket.

Företagande i Sveriges regioner är den sista av totalt tre rapporter från undersökningen Företagens villkor och verklighet 2011. Hösten 2011 presenterades den första, Tillväxtmöjligheter och hinder för svenska små och medelstora företag. I februari 2012 presenterades den andra rapporten, Internationalisering i svenska små och medelstora företag.

Tillväxtverket underlättar förnyelse i företag och regioner, och gör det enklare för företag. Tillväxtverket är en nationell myndighet. Företagens villkor och verklighet 2011 är en av Europas största och mest omfattande företagarundersökningar riktad till små och medelstora företag. Cirka 20000 små och medelstora företag i hela landet har svarat på frågor om hur de upplever sin verklighet inom områden som tillväxt, inter­nationalisering, regelförenkling och hållbarhet.

Källa: Tillväxtverket

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Infrastruktur

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *