Content pages
Skellefteå Airport får 41,6 miljoner kronor i drifts­bidrag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Skellefteå Airport får 41,6 miljoner kronor i drifts­bidrag


Förbundsstyrelsen för Region Väster­botten tog i dag beslut om att ge Skellefteå Airport ett årligt driftsbidrag om 4,16 miljoner kronor under en tioårs­period. Förstärkningen görs utifrån ett regeringsbeslut om en utökning av läns­transportplanen på 41,6 miljoner kronor.

Ägandet av Skellefteå Airport övertogs den 1 april 2010 av Skellefteå kommun. Utvecklingen av antalet passagerare har varit mycket stark och fram till maj 2012 har ca 85 000 nya passagerare tillkommit. Skellefteå Airport beräknar att ca 300 000 resenärer kommer att resa till eller från regionen under 2012. Detta gör att Skellefteå Airport för närvarande är en av Sveriges snabbast växande flygplatser.

Den 22 mars tog regeringen ett beslut om att tillskjuta 41,6 miljoner kronor till Region Västerbotten som kan användas till drift av icke statliga flyg­platser som ej har upphandlad flygtrafik eller till andra åtgärder inom det regionala trafiksystemet under en tioårsperiod. Tillskottet innebär att omfattningen av länstransportplanen ökar och uppgår till 835 miljoner för perioden 2012-2021.

{loadposition contentbanner}

– Skellefteå Airport är mycket viktig för regionens innevånare och näringsliv och därmed en vital del för ökad regional tillväxt. Vi anser att det är rätt att stat och region bör vara med i finansieringen då det är lika viktigt för nationella och internationella gäster att kunna ta sig till Skellefteå som för oss att resa ut.  Med denna satsning som beslutats av Region Västerbotten kan flygplatsen fortsätta utvecklas på det goda sätt som skett hittills, säger Bert Öhlund (S), Kommunalråd Skellefteå kommun.

– Driftsbidraget är av stor betydelse för Sveriges flygplatser. Det är väsentligt att vi har ett effektivt nätverk av flygplatser för att näringslivet ska kunna verka i hela vårt land och för Skellefteås del är flygplatsen av avgörande betydelse för tillgängligheten till omvärlden.  I dagsläget har vi flyglinjer till Jakobstad, Helsingfors, Stockholm, Barcelona, Antalya, Rhodos och Kreta. Det ger goda förutsättningar för både turism och näringslivsutveckling, säger Robert Lindberg VD Skellefteå Airport.

Källa: Skellefteå Airport

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *