Content pages
Färska fakta om den sven­ska buss­branschen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Färska fakta om den sven­ska buss­branschen

Anna Grönlund, förbundsdirektör på BR.

De senaste tio åren har bussresandet ökat med 12 procent. Antalet bussar blir färre men större. Den svenska ”medel­bussen” är en drygt 6 år gammal fler­färgad Volvo som kör cirka 5 668 mil per år. Totalt fanns 13 911 bussar i yrkes­mässig trafik i Sverige vid årsskiftet. Detta och mycket mer aktuell fakta finns att läsa i rapporten ”Statistik om bussbranschen 2012”.

Rapporten ger en bild av hur den svenska bussbranschen ser ut med avseende på bussar, bussföretag, bussförare, busstrafik och bussresenärer med mera. Även siffror om trafiksäkerhet och miljö finns med i rapporten.

I de svenska bussarna dominerar kvinnor och ungdomar, som främst nyttjar bussen för att ta sig till och från arbete och skola. Sett till antalet resor som faktiskt görs med kollektivtrafik står bussen för över 50 procent.

{loadposition contentbanner}

Svenska bussföretag sysselsätter drygt 21 000 personer, till största delen bussförare. Den svenska bussförarkåren består till 85 procent av män och en tredjedel av förarna är 55 år eller äldre. Bussbranschen är en bransch där många utlandsfödda får arbete. Bussbranschen är också till mycket stor del en småföretagarbransch – endast 11 företag i branschen har mer än 100 anställda.

De svenska bussarna blir allt mer miljöanpassade, trafiksäkra och är involverade i få olyckor. Ungefär 21 procent av bussarna i den upphandlade trafiken drevs i fjol med förnyelsebara bränslen och den svenska bussflottan blir allt renare och släpper ut allt färre skadliga ämnen. Biobränsleanvändningen har haft en kraftig utveckling framåt och framför allt har antalet biogasbussar ökat.

– Att driva bussföretag innebär att man aktivt bidrar till att ge många människor möjlighet att ta sig till skola, arbete och olika fritidsaktiviteter. Att resa tillsammans med buss i stället för att resa ensam i bil är både positivt för miljön och för ekonomin – samhällets såväl som den enskildes. Ändå är bussen idag det mest beskattade transport¬medlet för personresor. Det visar vår nyframtagna statistik svart på vitt. Med dessa siffror som stöd inleder vi nu nya samtal med våra politiker – vill de gynna kollektivtrafiken måste beskattningsnivån på bussen minska, säger Anna Grönlund, förbundsdirektör på BR.

Rapporten finns tillgänglig på www.bussbranschen.se.

Källa: Svenska Bussbranschens Riksförbund (BR)

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *