Content pages
Konsumenter efterfrågar webbaserad interaktion med sin energi­leverantör | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Konsumenter efterfrågar webbaserad interaktion med sin energi­leverantörDet finns tydliga tillväxtmöjligheter för energibolag som tillhandahåller ett bredare utbud, webbaserade interaktions­möjligheter exempelvis via sociala medier, samt lojalitets­program för sina kunder. Detta visar en ny global studie från Accenture genomförd bland 10000 konsumenter i bland annat Sverige.


Den tredje delen av Accentures fleråriga forskningsprogram rörande energiförbrukningen bland konsumenter, Actionable Insights for the New Energy Consumer, undersöker hur konsumenterna vill interagera med sin energileverantör, vilka produkter och tjänster de värdesätter, och andra nyckelfaktorer för att skapa en ökad lojalitet. Den identifierar också ett antal åtgärder som energibolagens chefer kan vidta för att stärka sina företag.

”De framgångsrika aktörerna på energimarknaden kommer vara de som skapar mer skräddarsydda erbjudanden i linje med energi­konsument­ernas behov”, säger Henrik Tegnér, expert på energifrågor och ansvarig för affärsområdet Sustainability Services på Accenture. ”Mellan en standardiserad energiprodukt med begränsad service, till premium­produkter och paketerade tjänster finns ett brett intresse för olika produkt- och tjänsteerbjudanden som kommer kräva nya, innovativa affärs­modeller”, fortsätter Henrik.

Över hälften av studiens respondenter uppgav exempelvis att de är intresserade av ytterligare produkter och tjänster från sin elleverantör. 57 procent av respondenterna svarade att de skulle vara intresserade av produkter och material som, genom små ändringar i hemmet, kan hjälpa dem att minska sin energiförbrukning. En lika stor andel svarade även att de skulle vara intresserade av att köpa mer miljövänliga alternativ, exempelvis solenergi eller jordvärmeinstallationer. ”Detta innebär en möjlighet för energibolag och andra aktörer på marknaden att skapa paketerade tjänster som bättre tillgodoser konsumenternas allt bredare behov”, säger Henrik Tegnér.

{loadposition contentbanner}

Vidare fokuserade studien även på konsumenternas preferenser rörande interaktion med elleverantörer. En övervägande andel av respondenterna föredrar webbaserade kanaler som webbportaler, mobilapplikationer och e-post som verktyg för interaktioner med företagen. Majoriteten av de tillfrågade angav att de föredrar webbaserade kanaler för att ändra sin adress (57 procent) och för att ta emot räkningar (71 procent).

Konsumenterna visade också ett ökat intresse för att interagera med sina elleverantörer via sociala medier. En tredjedel av konsumenterna kommunicerar eller planerar att kommunicera med sin elleverantör på sociala nätverk, genom att kommentera statusuppdateringar eller genom att följa bolagen på Twitter. Runt två tredjedelar (68 procent) av respondenterna på tillväxtmarknader, exempelvis Brasilien, Kina, Sydkorea och Sydafrika, använder eller planerar att använda sociala medier för att diskutera energirelaterade frågor med andra konsumenter eller grupper, vilket kan jämföras med 29 procent av de tillfrågade från utvecklade marknader.

När det gäller kundernas tillfredsställelse och lojalitet, svarade en majoritet (55 procent) av konsumenterna på avreglerade marknader att de skulle rekommendera sin elleverantör till familj och vänner, medan 14 procent inte skulle göra det. En fjärdedel (25 procent) överväger att byta till en annan elleverantör inom de närmaste 12 månaderna.

Föga förvånande är den primära orsaken till byte av elleverantör att spara pengar, då 91 procent av de tillfrågade i Sverige svarade att en lägre elräkning skulle vara det starkaste motivet till att byta leverantör.

Även om priset är viktigt är det inte den enda faktorn som konsumenterna har i åtanke. Studien visar att 59 procent av konsumenterna i Sverige skulle kunna byta elleverantör för ett elavtal som bättre passar deras behov, t ex med lägre pris på nätter, kvällar och helger. Vidare angav 40 procent att olika alternativ av förnyelsebar energi också är ett starkt motiv till att byta elleverantör, liksom paketerade tjänsteerbjudanden, lojalitetsbelöningar och en bättre kundservice.

Metod
Accentures årliga, globala undersökning är baserad på enkätledda intervjuer med 10 150 slutkunder i 19 länder, däribland Sverige: Studien genomfördes online, och på respondenternas respektive modersmål, under december 2011.

Studien, Actionable Insights for the New Energy Consumer, är den tredje delen i Accentures fleråriga forskningsprogram rörande energi­förbrukningen bland konsumenter, och som syftar till att få en djupare förståelse för konsumenternas attityder, åsikter och preferenser angående energiförbrukning. Den första delen, Understanding Consumer Preferences in Energy Efficiency, släpptes i April 2010. Som ett komplement till den släpptes den andra delen, Revealing the Values of the New Energy Consumer, i april 2011.

Källa: Accenture

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *