Content pages
Dokumenterar stora infrastrukturprojekt | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Dokumenterar stora infrastrukturprojekt

Lyft av tillfällig bro över E4 Sundsvall.

Film- och stillbildsproduktioner med hela Sverige som arbetsområde. Det är vardagen för Sundsvallsföretaget Bergkvist Reklamfoto. Att kunna ta på sig kombinerade uppdrag och leverera både film och stillbilder är en styrka, då kunderna många gånger efterfrågar båda delarna.

Basen finns i centrala Sundsvall där företagets välutrustade studio och kontor finns. Större delen av uppdragen utförs dock ute hos kund eller i fält. Företaget har stor erfarenhet av dokumentation av olika typer av infrastruktur- och byggprojekt, i många fall både stillbild och film.

– Uppdragen är ofta förknippade med resor både inom Sverige och utomlands och då är det en stor fördel för kunden att kunna anlita en leverantör som kan åta sig båda delarna. Något som efterfrågas allt mer är olika typer sekvenstagningar där man tar stillbilder med jämna mellanrum som sedan sätts samman till en film, ofta i kombination med filmat material.Vi brukar även försöka samordna uppdragen åt flera kunder när vi utför jobb i olika regioner så att vi till exempel kan fotografera för en uppdragsgivare och arbeta med filminspelning för en annan, berättar Torbjörn Bergkvist, som sedan tio år tillbaka valt att även satsa på filmproduktion som ett komplement till ursprungsverksamheten som är stillbildsfotografering.

Bergkvist Reklamfoto åtar sig hela produktionen från idé och manus till inspelning, redigering och leverans. De har även ett stort nätverk med samarbetspartner när det gäller ljud, musik, speaker, 3D och grafik m m. Att den digitala tekniken utvecklats i snabb takt och likaså nya sätt att kommunicera via webben har gjort att efterfrågan på film har ökat markant. Idag omsätter företaget lika mycket på den rörliga sidan som på stillbild.

– Alla våra kunder och uppdrag är unika och uppdragsgivare finns också inom främst industri- och byggsektorerna. Vi genomför även projekt med bildspel, informationsfilm, reklamfilm och bokproduktioner, säger Torbjörn Bergkvist.

{loadposition contentbanner}

Ramavtal med Trafikverket

Bergkvist Reklamfoto har tecknat ett ramavtal gällande stilbildsfotografering med Trafikverket. Ett avtal som sträcker sig över flera års tid. Företaget är förstahandsval i norr- och mittregionerna, ett område som sträcker sig från norr till Dalarna och Gästrikland i söder. För studiofotografering är företaget förstahandsval i hela Sverige.

– Ramavtalet med Trafikverket gör att vi rör oss på de flesta större väg- och järnvägsprojekten i norra delen av Sverige. Största projektet är naturligtvis E4-Sundsvall vilket vi följer regelbundet, säger Torbjörn Bergkvist.

Torbjörn Bergkvist.

En ny väg

E4 Sundsvall är ett för många angeläget projekt som syftar till att förbättra framkomligheten, trafiksäkerheten och miljön på ett 20 kilometer långt vägavsnitt från Myre till Skönsberg.

Vägavsnittet är olycksdrabbat och har den högsta trafikmängden på E4 norr om Uppsala. Bristerna på E4 söder om Sundsvall har varit kända länge, och redan på 1950-talet gjordes de första utredningarna. Men vintern/våren 2011 kunde byggstarten av E4 Sundsvall ske – en ny väg med tusen nya möjligheter.

Totalt omfattar det här infrastrukturprojektet 20 kilometer ny E4, fem trafikplatser och 33 broar.

Den största av projektets 33 broar är bron över Sundsvallsfjärden, även kallad “Dubbelkrum”, som blir Sveriges näst längsta vägbro – 2109 meter inklusive anslutningar – och beräknas öppna för trafik i oktober 2014. Den nya bron beräknas avlasta Sundsvalls centrum med drygt 10 000 fordon per dygn. Entreprenör är det dansktyska konsortiet “Joint Venture Sundsvallbron PBM” lett av E. Pihl & Son AS. Övriga företag är Max Bögl International S.E. och Josef Möbius Bau-Angesellschaft.

Nya arbetstillfällen och affärsmöjligheter uppstår, res- och transporttider förkortas och nya attraktiva områden blir tillgängliga för bostäder och företagsetableringar.

En kombination av skog och vind i Jämtland och Västernorrland

– Vi jobbar även med ett större dokumentationsprojekt av Statkraft och SCA:s vindkraftsprojekt Stamåsen mellan Ramsele och Strömsund. Under projektet levererar vi löpande bildmaterial som används till nyhetsbrev m m. Efter projektets första etapp kommer vi att producera både film och bildspel som redovisar projektets genomförande, säger Torbjörn Bergkvist.

Statkraft och SCA gör i det gemensamma bolaget Statkraft SCA Vind AB en av Sveriges största industriinvesteringar inom förnyelsebar energi. De sju planerade vindparkerna ligger alla i skogslandskap med lite bebyggelse.

Sammanlagt handlar det om 194 km2 och 490 vindkraftverk motsvarande cirka 2 600 GWh producerad energi, vilket är en sjundedel av produktionen på Forsmarks kärnkraftverk.

Den största delen av vindparkernas yta ligger på SCA:s mark men även ett fåtal andra fastighetsägare blir berörda. Varje vindpark omfattar 300-3000 hektar med cirka 10-240 vindkraftverk.

Av de sju ansökningarna har tre parker hittills fått klartecken. En av dem är Mörttjärnberget och de övriga två är Stamåsen och Raftsjöhöjden med 50 respektive 10 planerade turbiner.

Investeringsbeslut för vindparken Mörttjärnberget fattades den 15 juni 2011. Byggstarten skedde under sommaren och driftsättning är beräknad till 2013.

Investeringsbeslutet för Stamåsen kom i augusti 2011 och byggnationen kommer att genomföras stegvis med start i september 2011. Första etappen kommer att bestå av 26 vindkraftverk med en effekt på vardera 2,3 MW. Anläggningen väntas producera cirka 200 GWh årligen.

 

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER IT/Digital Kommunikation

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *