Content pages
Krafttag mot ruffel- och båg­verksamhet i åkeri­branschen | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Krafttag mot ruffel- och båg­verksamhet i åkeri­branschenSveriges Åkeriföretag har tillsammans med Företagarna träffat statssekreterare för fyra departement för att diskutera svensk åkeri­näring och behovet av samordning i syfte att motverka illegala krafter. Det finns en växande och osund konkurrens inom åkeri­näringen som alla berörda parter vill få bukt med. Rikspolisstyrelsen och Transport­styrelsen har nyligen fått uppdraget att utreda samordningen mellan myndigheterna på åkeri­området, vilket Sveriges Åkeriföretag välkomnar.


Sveriges Åkeriföretag har länge kritiserat myndigheternas tillsyn.

– Kontroller fungerar inte och är godtyckliga. Vi har länge drivit frågan om ordning och reda inom näringen. Seriösa åkare ska inte behöva se oseriösa aktörer ta deras uppdrag och komma undan med fusk och rena olagligheter, säger Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Nu ser Sveriges Åkeriföretag att politiker och myndigheter börjar ta frågan på allvar.

– Nu hörsammas äntligen våra ansträngningar om att det behövs en ordentlig samordning myndigheterna emellan. Det fungerar skrämmande dåligt idag och kan bara bli bättre.

{loadposition contentbanner}

Sveriges Åkeriföretag avser att följa arbetet och föreslå konkreta åtgärder.

– Vi tänker följa samordningsarbetet på nära håll och tillsammans med Företagarna lämna synpunkter löpande och ge förslag på konkreta, actioninriktade åtgärder. Tillsammans med Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist förväntar vi oss inom ett halvår en avstämning där konkreta förslag presenteras, avslutar Lindström.

Mötet hölls på Näringsdepartementet. Förutom näringsministerns statssekreterare deltog även Infrastrukturministerns- och justitieministerns statssekreterare samt arbetsmarknadsministerns stabschef. Sveriges åkeriföretag representerades av verkställande direktör Johan Lindström och Magnus Falk, samt Företagarna av verkställande direktören Elisabeth Thand Ringqvist och Andreas Strömberg.

Källa: Sveriges Åkeriföretag

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Transport/Logistik

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *