Content pages
XANO slutför förvärv av bearbetnings­företag | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

XANO slutför förvärv av bearbetnings­företag


XANO har via dotterbolag fullföljt förvärv av samtliga aktier i Kungsörs Mekaniska Verkstad AB och Albins Mekaniska Verkstad AB i enlighet med tidigare principöverenskommelse.

Kungsörs Mekaniska är specialiserat på invändig bearbetning, främst precisionsborrning, och är unikt i Norden inom sin nisch. Albins Mekaniska arbetar med legotillverkning inom skärande bearbetning av främst större produkter i korta serier. Sammantaget sysselsätter företagen ungefär 40 personer och omsätter ca 60 MSEK med en rörelsemarginal runt 20 procent.

{loadposition contentbanner}

Bolagen kommer att ingå i XANO:s affärsenhet Precision Technology och konsolideras i koncernen från den 1 januari 2012. Köpeskillingen, som betalats kontant, uppgick till 115 MSEK. Med avdrag för förvärvade likvida medel, påverkas koncernens kassaflöde med 93 MSEK. De förvärvade bolagens balansomslutning uppgår till ca 70 MSEK, varav ca 54 MSEK utgör eget kapital.

Genom förvärven tillförs XANO koncernens befintliga verksamheter inom skärande bearbetning ytterligare kompetens och tillgång till nya marknadssegment.

Källa: XANO

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *