Content pages
Västra länken i Umeå dras öster om Prästsjön | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Västra länken i Umeå dras öster om Prästsjön


Trafikverket går vidare med en dragning av Västra länken i Umeåprojektet i ett läge öster om Prästsjön. – Vår sammanvägda bedömning utifrån utredningar, arbetsplaner och samråd är att alternativet Öster om Prästsjön totalt sett är det bästa, säger Arnold Vonkavaara, chef för Trafikverkets region Nord.

Tre olika dragningar har utretts; ett inre alternativ med tunnel vid stadsdelen Backen samt två yttre alternativ väster respektive öster om Prästsjön vid stadsdelen Umedalen. Förutom vägutredning har Trafikverket även påbörjat arbetsplaner för alla tre alternativen, något som är unikt och innebär att alternativen är mycket väl utredda.

{loadposition contentbanner}

Alternativ Öster om Prästsjön har visats sig vara det alternativ som är mest fördelaktigt vid en samlad bedömning. Öster om Prästsjön är samhällsekonomiskt mest lönsamt av alla alternativen. Det ger god avlastning av centrala Umeå, vilket ger positiva effekter för luftkvalitet, trafiksäkerhet och buller i centrum. Det positiva effekterna har i sin tur stark koppling till kommunala planrade åtgärder i centrala Umeå. Även Umeå kommun förordar alternativ Öster om Prästsjön.

Trafikverket går nu vidare med att upprätta och ställa ut arbetsplanen för Västra länken Öster om Prästsjön. Efter samråd och eventuella förändringar går arbetsplanen till Länssyrelsen för yttrande, därefter till Trafikverkets huvudkontor för prövning och fastställelse. Byggstart är möjlig från våren 2013 och bygget beräknas ta två till tre år.

Västra länken sträcker sig från Röbäcksdalen via Röbäck till Klockarbäcken och omfattar ny mötesfri väg med mitträcke, ny bro över Ume älv, cirkulationsplatser samt broar eller portar för fotgängare, cyklister, jordbruk och friluftsliv. Västra länken är den sista etappen i Umeåprojektet som är en ringled runt Umeå. Byggnadsarbeten pågår på Norra och Östra länkarna och de avslutas i höst.

Källa: Trafikverket

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *