Content pages
Temperaturen stiger inom handeln | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Temperaturen stiger inom handeln

Framtidsindikatorn april 2012, Svensk Handel.

I denna månads Handelsbarometer fortsätter handlarnas framtidstro att öka. Sammantaget stiger framtidsindikatorn med 6 enheter jämfört med föregående månad och landar på 7. Handlarnas tro på utvecklingen i den egna butiken fortsätter också att öka och kaxighets­indikatorn stiger med 4 enheter och landar på 34. Kaxighets­indikatorn kan ses som ett mått på hur stor andel av handlarna som tror att de kommer att kunna öka sin marknadsandel under den kommande tremånadersperioden.

– Efter ett skakigt år börjar handeln återfå sin framtidstro och fler butiker vågar anställa och expandera. Utsikterna för den svenska och europeiska konjunkturen är fortfarande svag, men hushållen har blivit mer positiva till den egna ekonomin och det gynnar handeln, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel.

{loadposition contentbanner}

Minskad pessimism beträffande utvecklingen av antalet anställda i detaljhandeln

Andelen handlare som tror att antalet anställda i detaljhandeln kommer att minska uppgår i denna månads Handelsbarometer till 31 procent, vilket är en minskning med 6 procentenheter jämfört med föregående månad. Endast 4 procent av handlarna tror att antalet anställda i detaljhandeln kommer att öka och 65 procent tror att antalet anställda kommer att vara oförändrat. Handlarna är mer optimistiska när det gäller antalet anställda i den egna butiken, 9 procent tror att det kommer att öka och endast något fler (12 procent) tror att det kommer att minska.

Fortsatt stark tro på utvecklingen i den egna butiken

Andelen handlare som tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka uppgår till 51 procent. I dagligvaruhandeln tror hela 66 procent av handlarna att försäljningen kommer att öka och endast 4 procent att den kommer att minska. I sällanköpsvaruhandeln är optimismen lägre och 40 procent av handlarna tror att försäljningen i den egna butiken kommer att öka.

Källa: Svensk Handel

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Ekonomi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *