Content pages
Availo halverar el­förbrukningen med LED belysning | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Availo halverar el­förbrukningen med LED belysning

Robert Kjellberg, VD Availo.

Genom att ersätta lysrören i Availos Datacenter i Hammarby Sjöstad med LED belysning halveras elförbrukningen. Minskad värmealstring minskar miljöpåverkan ytterligare!

Availos nya LED-belysning halverar omedelbart energiåtgången: från 8 kW till 4 kW per timme. Beräknat på årsbasis och en genomsnittlig lystid på 12 timmar per dygn blir den totala minskningen av energiförbrukningen minst 17 500 kW (17,5 MW).

{loadposition contentbanner}

En annan positiv effekt av installationen av LED-belysning i Availos Datacenter uppstår tack vare LED-belysningens låga värmeförluster. I jämförelse med lysrör genereras ungefär hälften så mycket värme från LED-belysning som från lysrör. I ett Datacenter är kylning av servrar den centrala uppgiften, och varje minskning av värme som alstras är ytterst välkommen!

”Förutom den direkta minskningen av energiförbrukningen och reduktionen av kylbehovet ser vi också stora fördelar med LED-belysningens långa livslängd. Med en livslängd som – lågt räknat – är 3 gånger längre än livslängden för lysrör så minskar servicekostnaderna väsentligt”, säger Robert Kjellberg, VD och koncernchef för Availo. ”Att övergången till LED-belysning ger en reduktion av kvicksilver i vår belysning är också en positiv faktor”, avslutar Kjellberg.

Källa: Availo

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *