Content pages
Extra många hastighetskontroller mellan 16 och 22 april | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Extra många hastighetskontroller mellan 16 och 22 april

Män bryter mot hastighetsgränserna i betydligt större utsträckning än kvinnor. Av de som bötfälls i hastighetsintervallet 70 till 120 km/tim är åtta av tio män. Av dem som kör mer än 30 km/tim för fort på landsväg, är till och med nio av tio män.

Under åren 2009-2011 rapporterade polisen drygt 350 000 fortkörare på vägar med hastighetsgränser från intervallet 70 till 120 km/tim. Drygt 280 000 av dessa, närmare 80 procent, var män.

Polisens underlag visar att förhållandet mellan könen ökar ju högre hastighetsöverträdelserna blir. Vid hastighetsöverträdelser 30 km/tim över gällande hastighetsgräns, står männen för 88 procent och kvinnorna för endast tolv procent av fortkörningarna.

Trafikanalys rapport om trafikolyckor 2010 visar att av 266 omkomna, så var 75 procent män. Männen står för ungefär 58 procent av alla resta kilometrar i trafiken, det vill säga mer än hälften, men inte så mycket som deras andel av de omkomna (75 procent). Detta betyder att män är överrepresenterade bland de trafikdödade, även när hänsyn tas till färdlängd.

- På många områden blir vi mer jämställda men i trafiken är fortfarande män mycket mer riskbenägna än kvinnor, säger Claes Tingvall, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket. De flesta vet ju att hastigheten är helt avgörande för utgången av en olycka.

MER

Comments are closed