Content pages
Viktigt att vara uppmärksam på vilken typ av rörligt avtal du väljer | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Viktigt att vara uppmärksam på vilken typ av rörligt avtal du väljer


Många elhandlare erbjuder två typer av rörliga elprisavtal, rörligt pris löpande och rörligt pris 1 år. Att välja rörligt 1 år och därmed binda upp sig till en elhandlare under ett år är sällan lönsamt. Det visar en genomgång som Energimarknadsinspektionens jämförelsesajt elpriskollen.se gjort.

De två avtalen kan vara svåra att skilja på. Rörligt löpande är ett rörligt pris som löper på tills konsumenten säger upp avtalet. Konsumenten kan när som helst säga upp avtalet och välja en annan elhandlare. Rörligt 1 år är också ett rörligt pris, men med skillnaden att konsumenten binder sig till en elhandlare under ett års tid.

Elpriskollen har jämfört priset på de två avtalen under det senaste året. Jämförelsen visar att rörligt 1 år varit dyrare för konsumenten än rörligt löpande. De konsumenter som bundit sig under ett år till en elhandlare har betalat i genomsnitt 1 öre mer per kWh. I februari 2012 var rörligt 1 år i genomsnitt 4 öre dyrare än rörligt löpande.

{loadposition contentbanner}

Rörligt pris med bindningstid dyrare

– Allt fler elhandlare erbjuder rörligt pris med bindningstid. Vi vill att konsumenterna är uppmärksamma på detta när de tecknar avtal om rörligt pris, särskilt nu när vi ser att priserna för dessa avtal överlag är högre än de rörliga priserna utan bindningstid, säger avdelningschef Tommy Johansson.

Som konsument är det också viktigt att vara uppmärksam på vad som händer när avtalet löper ut. Hos vissa elhandlare övergår rörligt 1 år i ett betydligt dyrare tillsvidarepris, om inte konsumenten är aktiv och väljer ett annat avtal. Titta efter jämförpriset när du jämför elavtal. I jämförpriset ingår alla rörliga och fasta kostnader samt skatt och moms.

Det senaste årets prisutveckling

I början av 2011 steg elpriserna kraftigt vilket berodde på sjunkande temperatur och högre efterfrågan på el i kombination med mycket låg kärnkraftskapacitet. Under perioden januari till och med november 2011 sjönk elpriserna kraftigt, bland annat beroende på god tillrinning i vattenmagasinen under våren och sommaren samt relativt milt väder under hösten. Under december 2011 och januari 2012 låg elpriserna kvar på en för årstiden mycket låg nivå för att under februari 2012 återigen stiga kraftigt.

Källa; Energimarknadsinspektionen

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Energi

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *