Content pages
SSAB ökar produktionen i Oxelösund | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

SSAB ökar produktionen i Oxelösund

Foto: Bo Björkdahl.

Ett förbättrad efterfrågan på kylda stål inom framför allt SSAB Americas medför att SSAB planerar att öka råjärns- produktionen i Oxelösund. Den större masugnen, som varit ur drift sedan juli 2011, kommer att återupptas i produktion medan den mindre masugnen temporärt stängs.

– Vi ser en förbättrad efterfrågan för våra kylda stål Latinamerika och därför ökar vi vår produktion i Oxelösund, säger Melker Jernberg, chef för affärsområdet SSAB EMEA. Det här innebär också en ökad produktion i valsverket och i annan verksamhet i de följande produktionsleden. Den nya kylsträckan i Borlänge, som tas i kommersiell drift under första kvartalet, är ett ytterligare skäl till att vi ökar produktionen av ämnen i Oxelösund. Ämnesförsörjningen sker i huvudsak från Luleå men även Oxelösund levererar stålämnen till Borlänge.

{loadposition contentbanner}

Under tredje kvartalet 2011 genomfördes en omställning av den större masugnen, M4, i Oxelösund. Investeringen medför bland annat att produktionen av råjärn blir mer kostnadseffektiv samtidigt som miljöpåverkan reduceras. Genom att skifta produktionen från den mindre till den större masugnen ökar kapaciteten med cirka 25 procent, motsvarande 4 000 ton per vecka. Marknadsefterfrågan avgör när den mindre masugnen, M2, kan tas i drift igen.

Driften av masugnen i Luleå påverkas inte av skiftet i Oxelösund. Produktionen av råjärn i Luleå går med normalt kapacitetsutnyttjande.

De marknadsutsikter som angavs i samband med rapporten för fjärde kvartalet kvarstår och utsikterna för den europeiska marknaden är fortsatt osäkra.

Källa: SSAB

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Industri

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *