Content pages
Rapport: Byggindustrin på tomgång | Svensk Leverantörstidning

SENASTE JOBB

• No Posts Found

Rapport: Byggindustrin på tomgång


Den pågående konjunkturavmattningen i svensk ekonomi drar ner byggindustrin till ett tomgångsläge enligt en ny rapport från Sveriges Byggindustrier. Titania märker dock ej av någon avmattning, utan fortsätter sin expansion. Bostadsinvesteringarna sjunker i år eftersom nybyggandet minskar, men Titanias kunder har ofta ekonomiska resurser avsatta för kommande renoveringar och ombyggnationer, vilket bör leda till fortsatt stort behov av renoveringar från kommunala och privata fastighetsägare samt bostadsrättsföreningar.

Redan nästa år kommer dock bostäder återigen agera motor åt bygginvesteringarna när anläggningsbyggandet försvagas. Det visar årets första konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier (BI). Sverige fortsätter konjunkturavmattningen som påbörjades under fjärde kvartalet i fjol. Den svaga globala tillväxten dämpar utrikeshandeln och hushållen fortsätter att hålla hårt i sina plånböcker. Den förlamande effekt på BNP-utvecklingen, som skuldkrisen inom euroområdet ger upphov till, väntas avta under hösten och nästa år utvecklas svensk ekonomi något bättre.

– 2012 blir inget bra år tillväxtmässigt. Nästa år har förhoppningsvis de flesta frågetecken kring skuldkrisen inom euroområde rätats ut, så att återhämtningen kan starta om, säger Johan Deremar, nationalekonom, Sveriges Byggindustrier.

{loadposition contentbanner}

Bostadsbyggandet minskar

Den försämrade tillväxttakten i ekonomin och hushållens alltjämt pessimistiska syn på utvecklingen gör att antalet påbörjade bostäder blir lägre under 2012-2013 än i fjol. Nybyggnadsinvesteringarna minskar därför i år, men nästa år vänder de upp och visar positiva tillväxttal. I år minskar även hushållens efterfrågan på ROT-tjänster, vilket bidrar till att ombyggnadsinvesteringarna sjunker.

– Bostäder blir den svagaste delsektorn i år, men ökar igen under nästa år. Glädjande är att lokalbyggandet håller emot och utvecklas positivt under hela prognosperioden, fortsätter Johan Deremar.

Den höga sysselsättningsnivån bibehålls

Den svaga investeringstakten inom byggindustrin leder till att sysselsättningsutvecklingen planar ut på nuvarande nivå om cirka 313 000. Den uppnådda nivån är dock den högsta sedan början av 1990-talet.

– Byggföretagen kommer fortsätta att behöva rekrytera arbetsledare och platschefer. Däremot kommer den försvagade konjunkturutvecklingen att dämpa rekryteringsproblemen, framför allt på yrkesarbetarsidan, avslutar Johan Deremar.

Källa: Titania

Håll koll – här får du SvenskLeverantorstidning.se:s nyhetsbrev!

 

SÄG DIN ÅSIKT. SKRIV EN KOMMENTAR!

MER Bygg/Fastighet

Kommentera

Your email address will not be published. Required fields are marked *